4. oktober 2021

Tarjei Vesaas: Sigrid Stallbrokk (1931)

 

Den andre boka i ein trilogi (som vart ein kvadrologi) om Klas Dyregodt. Den fyrste boka, Fars reise, er eit høgdepunkt i den tidlege forfattarskapen til Vesaas. Denne boka er ikkje i same klasse.

Klas reiser til garden Stallbrokk, der Sigrid, bestemor hans, bur saman med tenestejenta Eli. Bestemora er svært alkoholisert, og er ei dominerande kvinne. Eli har lært seg å takla ho, medan det tek tid før Klas finn ut korleis han skal gjera det. Han vert gradvis meir knytt til bestemora, og i nokre situasjonar vert han sjølv litt overraska over at han tek hennar parti.

Ein slik situasjon er når dei reiser nedover dalen. Dei stoppar fyrst ved Dyregodt-dammen, før dei reiser heilt ned til sagbruket på Tun. På Dyregodt kjende Klas seg heime i Fars reise, på Tun er han like framand no som då. 

Boka sig sakte framover mot den openberre bortgangen til bestemora. Det byggjer seg opp små konfliktliner, mellom Klas og Eli, mellom Klas og bestemora, mellom Klas og Eli og bestemora, men det er ikkje konfliktliner som engasjerer. Her er mange fine naturskildringar i boka, men boka handlar mest om personane, og der er ikkje Vesaas like heldig.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Meir Vesaas på kulturguffebloggen
Tarjei Vesaas: Menneskebonn (1923)
Tarjei Vesaas: Sendemann Huskuld (1924)
Tarjei Vesaas: Guds bustader - (1925)
Tarjei Vesaas: Grindegard (1925)
Tarjei Vesaas: Grinde-kveld (1926)
Tarjei Vesaas: Dei svarte hestane (1928)
Tarjei Vesaas: Klokka i haugen (1929)
Tarjei Vesaas: Fars reise (1930)
Tarjei Vesaas: Dei ukjende mennene (1932)
Tarjei Vesaas: Sandeltreet (1933)
Tarjei Vesaas: Ultimatum (1934)
Ragnvald Skrede: Tarjei Vesaas (1947)
Halldis Moren Vesaas: Sven Moren og heimen hans (1951)
Tarjei Vesaas: 21 år (1953)
Halldis Moren Vesaas: Sett og levd (1967)
Fuglane (film, 1968)
Kenneth Chapman: Hovedlinjer i Tarjei Vesaas' diktning (1969)
Halldis Moren Vesaas: I Midtbøs bakkar (1974)
Halldis Moren Vesaas: Båten om dagen (1976)
Olav Vesaas: Tarjei Vesaas om seg sjølv (1985)
Is-slottet (film, 1987)

Olav Vesaas: Rolf Jacobsen - en stifinner i hverdagen (1994)
Olav Vesaas: Løynde land. Ei bok om Tarjei Vesaas (1995)
Over open avgrunn (film, 1997)
Olav Vesaas (red): Tarjei i tale (1997)
Olav Vesaas: A.O. Vinje. Ein tankens hærmann (2001)
Olav Vesaas: Å vera i livet. Ei bok om Halldis Moren Vesaas (2007)

Kimen (Det Norske Teatret, Oslo, 20.1.2018)
Fuglane (Riksteateret, Sogndal kulturhus, 21.3.2019)
Arne Vinje: Store spel. Soga om Vesås i verda (2020)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar