16. januar 2021

Arne Vinje: Store spel. Soga om Vesås i verda (2020)

 

Slik kan også gardssoge skrivast. Arne Vinje, tidlegare ordførar i Vinje kommune, skriv om garden Vesås. Han skriv om utvikling og endring på garden, han skriv om folk som har budd der - nokre har vorte verande, andre har flytta. Om dei som levde der for lenge sidan veit han lite, om dei som har budd der i nyare tid veit han meir. Nokre er kjende, andre er det ikkje. 

Vinje skriv om garden Vesås, men han skriv om meir enn det. Når han skriv om endringar i bruksmåtar eller om utfordringar knytt til økonomi, skriv han om noko som lett kan overførast til andre gardsbruk, både i Telemark og elles i landet. 

For meg er boka mest interessant når det handlar om folket. Vinje får godt fram korleis dei er prega av garden og bygda dei veks opp på, og korleis dei er prega av slekta si, også dei som ikkje lever meir. Han er ofte innom den store Tarjei V, sjølvsagt, men skriv ikkje så mykje om han. Han skriv derimot mykje om onkelen hans, Øystein Vesaas. Eg visste vel berre to ting om han før eg las boka (rosemålingsverket, og at han selde Midtbø til Tarjei), men Vinje skriv varmt og godt om han. Ein spanande mann.

Guffen tilrår.

Meir Vesaas på kulturguffebloggen
Tarjei Vesaas: Menneskebonn (1923)
Tarjei Vesaas: Sendemann Huskuld (1924)
Tarjei Vesaas: Guds bustader - (1925)

Tarjei Vesaas: Dei svarte hestane (1928)
Tarjei Vesaas: Ultimatum (1934)
Ragnvald Skrede: Tarjei Vesaas (1947)
Halldis Moren Vesaas: Sven Moren og heimen hans (1951)
Tarjei Vesaas: 21 år (1953)
Halldis Moren Vesaas: Sett og levd (1967)
Fuglane (film, 1968)
Kenneth Chapman: Hovedlinjer i Tarjei Vesaas' diktning (1969)
Halldis Moren Vesaas: I Midtbøs bakkar (1974)
Halldis Moren Vesaas: Båten om dagen (1976)
Olav Vesaas: Tarjei Vesaas om seg sjølv (1985)
Is-slottet (film, 1987)

Olav Vesaas: Rolf Jacobsen - en stifinner i hverdagen (1994)
Olav Vesaas: Løynde land. Ei bok om Tarjei Vesaas (1995)
Over open avgrunn (film, 1997)
Olav Vesaas (red): Tarjei i tale (1997)
Olav Vesaas: A.O. Vinje. Ein tankens hærmann (2001)
Olav Vesaas: Å vera i livet. Ei bok om Halldis Moren Vesaas (2007)

Kimen (Det Norske Teatret, Oslo, 20.1.2018)
Fuglane (Riksteateret, Sogndal kulturhus, 21.3.2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar