23. januar 2022

Tarjei Vesaas: Leiret og hjulet (1936)

Dette er den andre novellesamlinga til Vesaas. Det er vel rett å seia at det er framgang frå den fyrste, men han er likevel ikkje heilt i toppform. 

Her er i alt ti noveller. Dei kjem stort sett kronologisk, på den måten at hovudpersonane vert eldre og eldre. Eit gjennomgåande tema er òg liv og død, både folk og dyr misser livet i boka. Me er heile tida på landsbygda, novellene fortel om emne henta frå jordbruksmiljø, og i eit par av novellene er me inne på ein liknande tematikk som i Det store spelet, som kom to år før. Gard og jord går i arv frå far til son.

Nokre noveller merkar seg ut. "21 år" er fin, og fortel om to brør som begge vil verta betre kjende med jenta som hjelper dei med innhaustinga av korn. I "Nils Fet" møter me ein ung gut som må reisa av stad for å henta liket til faren, som har mist livet under tømmerfløyting. I "Brød" handlar det òg om hausting av korn, men her er det to eldre kvinner som står sentralt. 

Mykje er bra, men samlinga manglar kanskje nokre absolutte høgdepunkt.

Guffen er lunken.

Meir Vesaas på kulturguffebloggen
Tarjei Vesaas: Menneskebonn (1923)
Tarjei Vesaas: Sendemann Huskuld (1924)
Tarjei Vesaas: Guds bustader - (1925)
Tarjei Vesaas: Grindegard (1925)
Tarjei Vesaas: Grinde-kveld (1926)
Tarjei Vesaas: Dei svarte hestane (1928)
Tarjei Vesaas: Klokka i haugen (1929)
Tarjei Vesaas: Fars reise (1930)
Tarjei Vesaas: Sigrid Stallbrokk (1931)
Tarjei Vesaas: Dei ukjende mennene (1932)
Tarjei Vesaas: Sandeltreet (1933)
Tarjei Vesaas: Ultimatum (1934)
Tarjei Vesaas: Hjarta høyrer sine heimlandstonar (1938)
Tarjei Vesaas: Kimen (1940)
Tarjei Vesaas: Huset i mørkret (1945)
Tarjei Vesaas: Bleikeplassen (1946)
Ragnvald Skrede: Tarjei Vesaas (1947)
Halldis Moren Vesaas: Sven Moren og heimen hans (1951)
Tarjei Vesaas: 21 år (1953)
Halldis Moren Vesaas: Sett og levd (1967)
Fuglane (film, 1968)
Kenneth Chapman: Hovedlinjer i Tarjei Vesaas' diktning (1969)
Halldis Moren Vesaas: I Midtbøs bakkar (1974)
Halldis Moren Vesaas: Båten om dagen (1976)
Olav Vesaas: Tarjei Vesaas om seg sjølv (1985)
Is-slottet (film, 1987)

Olav Vesaas: Rolf Jacobsen - en stifinner i hverdagen (1994)
Olav Vesaas: Løynde land. Ei bok om Tarjei Vesaas (1995)
Over open avgrunn (film, 1997)
Olav Vesaas (red): Tarjei i tale (1997)
Olav Vesaas: A.O. Vinje. Ein tankens hærmann (2001)
Olav Vesaas: Å vera i livet. Ei bok om Halldis Moren Vesaas (2007)

Kimen (Det Norske Teatret, Oslo, 20.1.2018)
Fuglane (Riksteateret, Sogndal kulturhus, 21.3.2019)
Arne Vinje: Store spel. Soga om Vesås i verda (2020)
Fuglane (Det Norske Teatret, Oslo, 26.2.2022)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar