Bøker til overs

Eg kjøper mange bøker, eg får mange bøker. Ofte får eg bøker eg har frå før, slik at det gradvis samlar seg opp dublettar. Dei står i hylla, til spott og spe, og det er det jo ikkje noko poeng i. Bøkene i lista under er det fritt fram for å overta. Alt du treng å betala er porto, men viss du vil, kan du òg betala litt for sjølve boka. Send ein e-post til jymbre¤gmail.com viss du finn noko du har lyst på. Og ja, eg veit at lista ikkje er så oversiktleg, men slik vart det denne gongen. 

I nokre bøker kan det vera namnetrekk, og nokre bøker har òg bibliotekstempel. Nokre bøker står to gonger i lista; dei bøkene har eg to ekstra av.

(Oppdatert 18.7.2021)


SKJØNNLITTERATUR
de Saint-Exupéry, Antoine: The Little Prince. Hefta. Eit britisk forlag, 1993 [1945]
Ellison, Ralph: Invisible Man. Hefta. Eit britisk forlag, 2001 [1952]
Fløgstad, Kjartan: Den hemmelege jubel. Innb. Samlaget, 1970. Bibliotekstempel
Fosse, Jon: Andvake. Innb. Samlaget, 2007
Garborg, Arne: Bondestudentar. Hefta. Aschehoug, 1974 [1883]
Heller, Joseph: Catch-22. Hefta. Eit britisk forlag, 1994 [1955]
Hoel, Sigurd: Syndere i sommersol. Hefta. Gyldendal, 1968 [1927]
Hoem, Edvard: Mors og fars historie. Innb. Oktober, 2005
Lie, Jonas: Samlede verker, bind II. Innb. Gyldendal 1941 [Inneheld Gå på, Livsslaven, Familien på Gilje, En malstrøm, Åtte fortellinger, og litt til.]
Løland, Rasmus: Gutar. Innb. Samlaget, 2007.
Parr, Maria: Tonje Glimmerdal. Innb. Samlaget, 2009
Sivle, Per: Skrifter. Utval ved Bjarte Birkeland. Hefta. Gyldendal, 1957
Tvedt, Jens: Madli und' apalen. Hefta. Olaf Norlis Forlag, 1952 (1900)
Øyehaug, Gunnhild: Knutar. Hefta. Cappelen, 2005 [2004]

MÅLSAK. OG MÅLRØRSLE. OG SPRÅK
Almenningen, Olaf et al (red.): Målreising i 75 år. Noregs Mållag 1906–1981. Innb. Fonna Forlag, 1981
Almenningen, Olaf (red.): Målpolitiske artiklar 1905–1920. Hefta. Noregs Boklag, 1981
Blakar, Mikkel: Språk er makt. Hefta. Pax, 1973
Garborg, Arne: Den ny-norske Sprog og Nationalbevægelse. Hefta. Noregs Boklag, 1982. [1877]
Grepstad, Ottar: Den store nynorske sitatboka. Nynorsk kulturhistorie gjennom 800 sitat. Hefta. Samlaget, 2000
Hellevik, Alf: Nynorsk ordliste. Hefta, 10. utgåve. Samlaget, 2005
Moren, Sven og Edvard Os (red.): Den frilynde ungdomsrørsla. Norigs Ungdomslag i 25 år. Hefta. Litt laus i fisken, men i opphavleg pappboks. Norigs Ungdomslag, 1921
Dale, Johs A. et al. (red.): Nynorsk lyrikk. Frå Ivar Aasen til Tor Jonsson. Hefta. Samlaget, 1966


IVAR AASEN
Eskeland, Ivar (red.): Halvtanna hundreår med Ivar Aasen. Innb. Noregs Mållag, 1964
Grepstad, Ottar (red.): 2000. Det makelause året. Hefta. [Faksimilar av avisutklipp frå opningsåret til Ivar Aasen-tunet.]
Osland, Erna og Arild Midthun: Ivar Aasen. Ei historie om kjærleik. Teikneserie. Innb. Samlaget, 1996
Osland, Erna og Arild Midthun: Ivar Aasen. Ei historie om kjærleik. Teikneserie. Innb. Samlaget, 1996
Aasen, Ivar: Prøver av landsmålet i Norge. Hefta. Vestanbok forlag, 1985 [1853]
Ivar Aasen: Det norske Folkesprogs Grammatik (ved Terje Aarset). Hefta. Høgskulen i Volda, 1996 [1848]


YMSE FAGLITTERATUR
Arneson, Johannes: År eg minnest, menn eg møtte. Innb. Noregs Boklag, 1961
Arneson, Johannes: 100 år og minnest mangt. Innb. Noregs Boklag, 1964
Bugge, Anders og Sverre Steen (red.): Norsk kulturhistorie. Billeder av folkets dagligliv gjennem årtusener. Innb. Band 1–2 og 4–5. Cappelen 1938 – 1942. [Bind tre manglar]
Bye, Erik: Munnspill under åpen himmel. Innb. Cappelen, 1966
Bø, Olav: Folkemedisin og lærd medisin. Hefta. Samlaget, 1972
Chaplin, Charlie: Mitt liv. Innb. Den Norske Bokklubben, 1967 [1964]. Bibliotekstempel
Dagestad, Magnus: Dei tre Bergsli-kunstnarane, 1945
Du mitt Nordmøre, 2000
Fynn, Alex og Kevin Whitcher: Arsène and Arsenal. Hefta. Eit britisk forlag, 2014. [Side 109 er heilt blank]
Gjerdåker, Johannes: Arbeidet i bygdene. Hefta. Vestanbok forlag, 1990
Høyer, Liv Nansen: Eva og Fridtjof Nansen. Innb. Cappelen 1954
Melucci, Alberto: Nomader i nuet. Hefta. Eit svensk forlag, 1991 [1989]
Nelson, Marion (red.): Norwegian Folk Art. The Migration of a Tradition. Hefta. Eit amerikansk forlag, 1995
Nille: Gamle Vangen. Eige forlag. 1973
Nerbøvik, Jostein: Norsk historie 1870–1905. Hefta, ny utgåve (tredje opplag). Samlaget, 1993
Den Norske Turistforenings årbok, 1947. Hefta
Norsk Kunsthandverksskule 50 år, 1920-1970. Eige forlag, 1970
Pryser, Tore: Norsk historie 1800–1870. Hefta, andre opplag. Samlaget, 1990
Sande, Lars Chr. (red.): De som dro ut. Innb. Dreyer Bok, 1975
Sennett, Richard: Intimitetstyranniet. Hefta. Cappelen 1992 [1977]
Vossabygdene, XXII. 1932 [Heftet har éin lang artikkel - Leiv Heggstad om vossemålet]

NORSK BARNEBLADS FORLAG
Bringsværd, Tor Åge, Tordis Fosse og Ragnar Hovland (red.): Landet på den andre sida. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1987
Hanssen, Arvid: Langt nord i verda. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1977
Heggland, Johannes: Fregattar i fjorden. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1967
Heggland, Johannes: Den forfølgde. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1973
Heggland, Johannes: Sira Dagbjørn. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1975
Heggland, Johannes: Det pantsette landet. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1977
Heggland, Johannes: Fregattar i fjorden. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1982
Hesel, Viggo: Hassan og nomadane. Hefta. Norsk Barneblads Forlag, 1988
Kleiva, Ivar: Bussen. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1968
Krokvik, Jostein: Mistanken. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1979. Bibliotekstempel
Nolsøe, Hardi og Henning: Grønlands-sommaren. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1961
Olafsson, Albert: Kvifor gjorde du det, Kalle? Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1980. Stempel frå skuleboksamling
Rongen, Bjørn: Den store brannen. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1967
Rongen, Bjørn: Ola den heldige. Innb. Norsk Barneblads Forlag, 1970
Støylen, Bernt: Norske barnerim og leikar. Privat (og veldig stram) innbinding. Norsk Barneblads Forlag, 1962

SYN OG SEGN
Innbundne årgangar
1928
1929
1930
1931
1939
1947, bibliotekstempel
1948
1949
1951, bibliotekstempel
1955, bibliotekstempel
1956, bibliotekstempel
1957, bibliotekstempel
1959, bibliotekstempel
1960
1960, bibliotekstempel
1961
1961, bibliotekstempel
1962, bibliotekstempel
1962
1964, bibliotekstempel

Komplette årgangar, lause hefte
1932
1933
1934
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1952
1953
1954
1954
1958
1959 (rift i eitt omslag)
1960
1961
1962
1963
1963
1965
1967
1968
1974
1975
1979
1981

Nesten komplette årgangar, lause hefte
1951 (manglar nummer 4, 5 og 6)
1964 (manglar nummer 5)
1980 (manglar nummer 5)
1982 (manglar nummer 4)
1983 (manglar nummer 3) 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar