16. oktober 2021

Ragnar Hovland: Dr. Munks testamente (1996)

 

Denne romanen kan vel kallast ein oppfølgjar til Sveve over vatna. Hovudpersonane, forteljaren, Dr. Munk og Waglen, bur på ulike stader i landet, men kjem saman att av di Munk vil at dei skal putta bandet back together. Det går alle med på, forteljaren og Waglen seier mellombels farvel til familiane sine, og dei tre legg ut på turné. Etter fleire konsertar i Noreg går vegen til Tyskland, der Munk vil vitja den ukjende sonen sin. 

Det vert altså ein road-trip, slik det gjerne er i bøkene til Hovland, og denne road-trippen er uvanleg fornøyeleg. Hovland er i kjempeslag, og spesielt dei mange dialogane i boka held høg klasse. Det vert drukke mykje, dei har alle nærkontakt med damer dei møter, og det vert banna svært mykje. Det verkar nesten som det i kvar einaste samtale vert snakka om einkvan som vert omtala som anten "fitte" eller "helvet", eller vert omtala med adjektivet "jevvla". Det toppar seg i det korte kapitlet "Vi sit og bannar og steiker og ser tenksamt ut av vindauget".

Kapittel-titlane er forresten verdt ei bok i seg sjølv, smak til dømes på "Vi diskuterer på ein sakleg måte kven som er den mest geniale i det tjuande hundreåret" eller "Eit kapittel der eg oppsummerer litt, noko som vel kan trengast" eller "Vi rangerer folkeslag på ein oversiktleg måte".

Eg må ha lese denne boka før, og hadde ei kjensle av at det heile var ein bleik kopi av Sveve over vatna. Der tok eg grundig feil - boka er finfin.

Guffen tilrår. 

Meir Hovland på kulturguffebloggen
Alltid fleire dagar (1979)
Vegen smal og porten trong (1981)
Sveve over vatna (1982)
Under snøen (1983)
Bussen til Peking (1984)
Professor Moreaus løyndom (1985)
Utanfor sesongen (1988)
Sjølvmord i skilpaddekafeen (1989)
Mercedes (1989)
Love Me Tender (1989)
Konspirasjonar (1990)
Paradis (1991)
Gjest Bårdsen døyr åleine ved Nilens breidd (1991)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Langs kvar ein veg (1992)
Eline og Julie tar ferja (1994)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Vegen til Navan (1995)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Waterloo (1997)
Halve sanninga (1997)
Åleine i Alpane (1999)
Psst! Kubanske notat (2000)
Ei vinterreise (2001)
Norske gleder (2002)
1964 (2006)
Fredlaus (2006)
Dr. Munks popleksikon (2008)
Kunsten å komme heim (2011)
Stille natt (2011)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Hadde eg berre ei elv så lang skulle føtene fly (2011)
Ragnar Hovland - 60 år i svevet (Bergen, 22.3.12)
Folgerø/Tokvam: Ler dei no, så har eg vunne. Eit møte med Ragnar Hovland (2012)
Frå Ragnar til alle (2013)
Om noko skulle skje (2016)
Litt betyr det no likevel (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar