19. oktober 2021

The Beatles: Get Back (2021)

 

Det er femti år sidan The Beatles vart oppløyst. Eg veit ikkje om det er den einaste grunnen, men det kjem ein del jubilerande saker og ting denne hausten. Det byrja litt forsiktig med ein lang artikkel i siste Mojo, det vert avslutta med ein filmtrilogi der Peter Jackson visstnok boltrar seg i tidlegare u-viste klipp frå filmen som vart Let It Be, og midt i mellom kom denne boka.

Kortversjonen er at The Beatles ville laga ein dokumentarfilm som viste korleis dei arbeidde i studio. Det heile skulle kulminera med ei plate, og ein konsert ein spektakulær stad - det var mellom anna snakk om eit stort amfiteater i Nord-Afrika. Entusiasmen var slettes ikkje like stor for den siste delen av prosjektet, Ringo Starr var til dømes aldeles uinteressert i å reisa ein stad der han ikkje fekk britisk mat.

I alle fall: Alt var filma, og det er dialogane i desse filmane som ligg til grunn for denne boka. Med jamne mellomrom kjem det avsnitt som fortel kva songar dei spelar på osb., men stort sett er heile boka referat frå samtalar. Det kunne vore hyper-interessant, her er det ofte livlaust. Mange av samtalane handlar om heilt daglegdagse ting, og sjølv om desse dialogane er ukjende frå før, er det ikkje akkurat slik at dei kastar nytt lys over det som skjedde. Paul McCartney vil at bandet skal gjera alt mogeleg, og er den som snakkar mest. George Harrison er den minst engasjerte, er rimeleg lunken til heile prosjektet, og ved eitt høve sluttar han i bandet. John Lennon er med på ideane til McCartney, men viser ingen entusiasme. Det heile sluttar med den vidgjetne konserten på taket.

Av og til er det stas, som oftast er det litt sånn meh. Eg trur film-trilogien vert langt betre, der får me tonefall og andletsuttrykk og ikkje minst musikk på kjøpet.

Guffen er lunken. 

Meir The Beatles på kulturguffebloggen
A Hard Day's Night (film, 1964)
Magical Mystery Tour (film, 1967)
Yellow Submarine (film, 1968)
Jann Wenner: Lennon Remembers (1970)
Let It Be (film, 1970)
Williams/Marshall: The Man Who Gave The Beatles Away (1975)
Mark Shipper: Paperback Writer (1978)
The Rutles/All You need is Cash (film, 1978)
I
an MacDonald: Revolution in the Head (1994)
The Beatles Anthology (fjernsynsserie, 1995)
The Beatles: Anthology (2000)
Ringo Starr: Postcards from the Boys (2004)
Joshua M. Greene: Here Comes The Sun (biografi om George Harrison, 2006)
Howard Sounes: Fab. An intimate Life of Paul McCartney (2010)
George Harrison. Living in the material World (film, 2011)
Hunter Davies (red.): The John Lennon Letters (2012)
Good Ol' Freda (2013)
Mark Lewisohn: The Beatles. Tune In, del I (2013)
Mark Lewisohn: The Beatles. Tune In, del II (2013)
Tom Doyle: Man on the Run (2014)
Paul Du Noyer: Conversations with McCartney (2015)
Michael Seth Starr: Ringo. With a Little Help (2015)
The Beatles. Eight Days A Week (2016)
Sgt. Pepper's Musical Revolution (2017)
George Harrison: I Me Mine (2017)
Tony Barrell: The Beatles on the Roof
 (2017
Paul McCartney: The Lyrics (2021)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar