11. september 2016

Begynnelser (Trøndelag teater, 7.9.2016)

Eg var på ein konferanse i Bodø, og på veg heim la eg inn ei overnatting i Trondheim for å få med meg dette. Stykket er skrive av Carl Frode Tiller, ein forfattar eg set høgt, og i orkestergrava sat Motorpsycho, eit band eg set ekstremt høgt. Alt låg såleis til rette for ein finfin kveld, og det var akkurat det det vart.

Stykket fyrst: Det heile opnar med at hovudpersonen, Terje, tek livet sitt. Så går me bakover i livet hans, og vert gradvis kjend med kona (som vert eks-kona), med mora, og med systera. Familien er ikkje ulik andre familiar Tiller har skrive om, det er ikkje så stabilt, det er mykje drikking, og tonen mellom familiemedlemmane vekslar mellom å vera god og mindre god. Terje har òg eit sjølvbilete som ikkje samsvarar heilt med røynda.

Det heile vert fortalt på fleire måtar. Det fysiske skodespelet vert kombinert med film, der filmen av og til fortel historia åleine (som i sjølvmordet til Terje), eller filmen vert kombinert med skodespelet - anten filmen viser kulissane, eller skodespelarane snakkar med folk på filmen. Det fungerer svært godt, også visuelt er det ei vellukka framsyning.

Motorpsycho, som no for tida berre har to medlemmar, har sagt at ingen framsyningar skal vera heilt like, musikalsk sett. Det stemmer nok, men det er nok mykje likt likevel. Det var stort spenn i musikken deira, av og til var det tungt og hardt, andre gonger var det mjukare. Dei veksla mellom ulike instrument, og dei veksla mellom å stå i orkestergrava og på scena.

Guffen tilrår.

Meir Tiller på kulturguffebloggen
Innsirkling (2007)
Folkehelsa (2009)
Innsirkling 2 (2010)
Innsirkling (DNT 9.2.11)
Portrett av ein varulv (2011)
Innsirkling 3 (2014)
Kven er redd? (2015)
Begynnelser (2017)

Meir Motorpsycho på kulturguffebloggen
USF, Bergen, 17.10.2009
Vossajazz, Voss, 26.3.2010

Øyafestivalen, Oslo, 14.8.2010
Byscenen, Trondheim, 18.3.2011

Johan Harstad: Motorpsycho. Blissard (2012)
Bergen Kjøtt, Bergen, 24.3.2012
Den norske Opera, Oslo, 11.11.2012
Røkeriet, Bergen, 13.4.2013

Ekstremsportveko, Voss, 27.6.2013
Røkeriet, Bergen, 27.3.2014
Slottsfjell, Tønsberg, 18.7.2015
Marius Lien (red.): Supersonic Scientists (2015)
Den store Motorpsychodagen, Trondheim 12.12.2015
Røkeriet, Bergen, 9.4.2016
Landmark, Bergen, 26. og 27.9.2016
Moldejazz, 21.7.2018
Lars Ramslie: A Boxful of Demons (2018)
Hulen, Bergen, 11. og 12.4.2019
Motorpsycho. Into the Maelstrom (2019)
Grieghallen, Bergen, 12.6.2021

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar