31. juli 2010

Maxine Marx: Growing Up With Chico (1980)

I 1974 kom boka The Marx Bros Scrapbook ut. Her var mange sjeldne bilete, og faksimilar av til då ukjende artiklar, så der var nok å gle seg over. Diverre var det ikkje velstand heile vegen. Forfattaren, Richard Anobile, hadde teke opp ei mengd intervju med Groucho Marx, og trykte dei omtrent ordrett. Groucho minte mest av alt om ein gamal, gretten gubbe, som var kritisk til det meste. Sjølv om Groucho var oppført som medforfattar, var han overraska då han vart klar over korleis boka skulle sjå ut, og han prøvde å stoppa utgjevinga. Det gjekk ikkje. To år seinare kom boka The Groucho File ut. Denne boka minte mykje om ...Scrapbook, men her var det ein høvisk tone heile vegen.

I ...Scrapbook var Groucho svært kritisk til korleis broren Chico hadde skusla vekk alt han hadde av pengar. Dette hadde han truleg for vane å gjera, men då det kom på trykk, såg det langt meir alvorleg ut. Ein av grunnane til at Maxine skreiv denne minneboka om far sin, var at ho ville retta opp inntrykket ...Scrapbook hadde skapt.

Det er eit usedvanleg dårleg utgangspunkt for å skriva ei bok. Ein meir nøytral forfattar ville vore langt meir kritisk til den biograferte. Her får Chico tilgjeving for alt. Han var ein notorisk gamblar, og spelte vekk alt han hadde. Han var ein notorisk rundbrennar. Han tok lite omsyn til kva planar andre hadde, viss han skulle spela kort ein kveld, skulle han spela kort.

Dei som vil finna fakta om Chico, og dei som i tillegg ynskjer å knyta hendingar opp til årstal, må leita andre stader. Sjølv om ein held seg til det reint personlege, kjem det ikkje fram kor tid han gifta seg, kor tid dottera var fødd, kor tid foreldra tok ut separasjon, osb. Boka vinglar mykje mellom livet til Chico, arbeidet hans, og livet til dottera. Det er ustrukturert, og mange stader er det reine samlingar med anekdotar om Chico. Maxine Marx ynskte sjølv å verta skodespelar, og bruker for mykje plass på korleis ho prøver å få det til.

Ei middels bok, med andre ord. Men så lenge det ikkje finst andre biografiar om Chico, og så lenge fellesbiografiane ikkje skriv mykje om kva han gjorde etter at trioen (eigentleg) vart oppløyst tidleg i 1940-åra, er her mykje informasjon ein ikkje finn andre stader. Tek ein boka for det ein er, kan ein ha utbyte av det. Så får me heller tru at det på eit eller anna tidspunkt kjem ein skikkeleg biografi om Chico.

Guffen tilrår.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Kyle Crichton: The Marx Brothers (1950)
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks (1961)
Joe Adamson: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx. Bros Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A Stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Miriam Marx Allen (red.): Love, Groucho (1992)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007) 
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar