24. november 2023

Michael Barson: Flywheel, Shyster and Flywheel (1988)

Vinteren 1932-33 prøvde Chico og Groucho Marx seg på radio. Kvar veke var dei hovudpersonar i det direkte programmet "Flywheel, Shyster and Flywheel". Groucho er advokaten Flywheel; Chico er Ravelli, assistenten hans. Dei laga 26 episodar, og fekk, merkeleg nok, ikkje fornya kontrakten.

Merkeleg nok, av di dialogane mellom dei to ofte er mellom høgdepunkta i filmane deira. Der er det mykje anna som dreg nivået ned, som mange musikalske innslag eller halv-romantiske bi-historier. Her er det verbal humor heile vegen, og det kjem fleire blinkskot i kvar episode.

Dei to spelar figurar me kjenner frå filmane. Groucho skjønar kva som skjer og rakkar ned på alle; Chico er ikkje så oppvakt, men leverer mange glimrande ordspel. Nokre av dei ordspela er glimrande av di dei er dårlege, og då kjem ofte Chico med variantar av klassikaren "Atsa som joke, eh, boss?" Dei av oss som kjenner alle filmane vil dra kjensel på mykje - noko av dette er gjenbruk, noko er ting dei tok med seg til dei seinare filmane sine. 

Programma var lenge rekna som tapt. Det fanst ingen opptak, og manuskripta var borte vekk. Heilt til midten av 1980-åra, då Barson oppdaga dei i arkivet til Library of Congress. Eitt manuskript mangla, dei 25 andre er med her. Og mange, mange år seinare dukka det òg opp opptak av ein og ein halv episode. 

Guffen tilrår.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Kyle Crichton: The Marx Brothers (1950)
Arthur Marx: Life With Groucho (1954)
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks! (1961)
Arthur Marx: Son of Groucho (1972)
Joe Adamson: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx. Bros Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A Stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Arthur Marx: My Life With Groucho (1988)
Miriam Marx Allen (red.): Love, Groucho (1992)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Simon Louvish: Monkey Business (2003)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007)
Bill Marx: Son of Harpo Speaks! (2007) 
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)
Robert E. Weir: The Marx Brothers and America (2022)
Susan Fleming Marx: Speaking of Harpo (2022)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar