16. juli 2010

Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007)

Ei enkel og grei bok, som ikkje gjev seg ut for å vera noko anna enn ho er: Ei samling bilete frå filmane til Marx Brothers.

Boka er nok retta mot dei som alt kjenner Marx Brothers godt. Her er ein kort introduksjon, med korte og presise portrett av dei tre viktigaste brørne, og tekstane i resten av boka er òg gode. Bilettekstane er som bilettekstar plar vera, men gjennom heile boka er det heile tida sitat frå eller om brørne, og dei som har valt ut sitata viser at dei kjenner brørne godt. Det er gode utval, og fleire av favorittsitata mine er med. At ikkje alle er med er eit godt teikn, det viser berre at der finst svære mengder gode sitat.

Tekstane kjem på tre språk. Dei som har omsett til tysk og fransk må ha hatt store utfordringar, og fleire stader må dei ty til forklaringar i parentes, sjølv i desse korte utdraga. Biletutvalet er òg godt, her er mange lite brukte bilete, og her er òg med nokre faksimiliar av reklamar, og av eit uventa godt intervju med Gummo.

Guffen tilrår.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Kyle Crichton: The Marx Brothers (1950)
Arthur Marx: Life With Groucho (1954)
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks! (1961)
Joe Adamson: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx. Bros Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A Stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Arthur Marx: My Life With Groucho (1988)
Miriam Marx Allen (red.): Love, Groucho (1992)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Bill Marx: Son of Harpo Speaks! (2007)
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar