5. april 2019

Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

For dei som vil skriva bøker om Marx Brothers er det relativt få ledige vinklingar. For nokre år sidan gav Noah Diamond ut ei bok om I'll Say She Is, det delvis gløymde stykket som vart gjennombrotet deira på Broadway. Denne boka legg seg litt i same leia, men resultatet er ikkje like vellukka.

At surrealisten Salvador Dalí var på god fot med Harpo Marx er velkjent. For biografar er det òg vanleg å skriva at Dalí skreiv manus til ein Marx-film som det ikkje vart noko av. Utgangspunktet for denne boka er at dei vil finna ut korleis denne filmen kunne ha vorte. Ein god plan, men boka har diverre ein så uklar introduksjon at det er vanskeleg å sjå kven som har skrive resten av boka. Inntrykket mitt er at dei har utfylt manuset til Dalí. Dei har funne nokre stikkordslister, og frå etterkomarane til Harpo fekk dei noko som kan ha vore eit fullt manus.

Så kjem manuset, som teikneserie. Det er ein einaste lang nedtur. Teikningane er ikkje spesielt gode, historia er ikkje god, og det er aldeles fritt for vitsar som kunne ha skrive seg inn i Marx-historia. I dei beste filmane deira kjem vitsane av dei er gode. I denne boka kjem dei av di forfattarane, anten det er Dalí eller andre, vil vera rare. Det er ikkje vidare vanskeleg å skjøna at dette aldri vart filmatisert.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks (1961)

Joe Adamsom: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx Bros. Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007) 
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar