6. mars 2016

Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)

Eg har mange Groucho-biografiar - nokre handlar om Marx Brothers, andre handlar berre om han. Hadde det kome nye Groucho-biografiar hadde eg sikkert kjøpt dei òg, men denne boka har ei litt annan vinkling: Lee Siegel prøver å analysera og forstå humoren til Groucho. Det er ei forfriskande og interessant vinkling. Diverre løyser ikkje Siegel oppgåva spesielt godt.

Det er fleire grunnar til det. Han har ein tendens til å over-analysera hendingar og vitsar. Den vidgjetne brevvekslinga mellom Groucho og forfattaren T.S. Eliot, der Groucho mellom anna undrar seg kva T-en står for, og funderer seg fram til at det kan vera Tom. I eit seinare brev omtalar han kona til Eliot som "Mrs. Tom". Eg har aldri sett dette som noko anna enn rein humor, som ein freistnad på å få ein av dei litterære gigantane i verda til å smila litt. Siegel ser derimot dette som respektlaust, nærmast ondskapsfullt, og meiner det kan henga saman med at Eliot tretti år tidlegare, altså før andre verdskrigen, hadde skrive nedsetjande om jødar.

Denne boka kjem ut i serien "Jewish Lives", utgitt av Yale University Press. Marx-brørne var jødar, og det var dei stolte av. Harpo donerte til dømes ei av harpene sine til det jødiske museet i Jerusalem. I humoren deira, anten det var film eller fjernsyn eller litteratur, er det derimot langt mellom noko som fortel at dei var jødar. Det ser Siegel vekk frå, han gjer derimot det han kan for å leita etter detaljar som kan knyta dei nærare jødedomen, slik at han kan skriva dei inn i ein jødisk humortradisjon. Han overtyder ikkje i desse kapitla. Han slit òg med å halda seg til emnet - boka skal handla om Groucho, men rett som det er skriv han mest om Harpo.

Så det var ikkje all verda, dette. Det vert ikkje betre av at humoren til Siegel fell på steingrunn dei gongene han prøver seg på ein vits.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar

Cocoanuts (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993)

Bøker

Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks (1961)
Joe Adamsom: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Sidney Sheldon: A Stranger in the Mirror (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996)
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007)
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012)
Devon Alexander: The Quotable Groucho Marx (2014)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar