10. oktober 2020

Helleve, Hovland, Kaldestad: Waterloo (1997)

 

Dette er vel den fjerde reiseboka eg les av desse tre forfattarane, og det kan godt henda at det er den beste. Den førre eg las, då dei var i Irland, var for mykje prega av at dei heile tida var på leiting etter den neste puben. Dei vitjar nokre serveringsstader også denne gongen, men det er ikkje så dominerande.

Det er likevel ikkje slik at boka flyt over av fakta om landet dei vitjar. Eller landa - dei reiseer gjennom Belgia, Luxembourg og Nederland. Her er nokre slike tekstar, men det som hevar denne boka er korte tekstar som gjerne kunne vore skrive heilt andre stader. Dei skriv om folk dei møter, dei skriv om hamner dei går i, her er dikt og songar, osb. Her er òg nokre gjennomgåande tema, det står litt om forfattarar, det står litt om musikk. Det står òg litt om Napoleon, sjølvsagt, og det kjem òg tre-fire korte tekstar om Colonel Parker, som var frå Nederland, og lurte seg inn i USA der han gjorde store pengar som manageren til Elvis. 

Guffen tilrår. 

Meir Hovland på kulturguffebloggen
Alltid fleire dagar (1979)
Vegen smal og porten trong (1981)
Sveve over vatna (1982)
Under snøen (1983)
Bussen til Peking (1984)
Professor Moreaus løyndom (1985)
Utanfor sesongen (1988)
Sjølvmord i skilpaddekafeen (1989)
Mercedes (1989)
Love Me Tender (1989)
Konspirasjonar (1990)
Paradis (1991)
Gjest Bårdsen døyr åleine ved Nilens breidd (1991)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Langs kvar ein veg (1992)
Eline og Julie tar ferja (1994)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Vegen til Navan (1995)
Dr. Munks testamente (1996)
Halve sanninga (1997)
Åleine i Alpane (1999)
Psst! Kubanske notat (2000)
Ei vinterreise (2001)
Norske gleder (2002)
1964 (2006)
Fredlaus (2006)
Dr. Munks popleksikon (2008)
Kunsten å komme heim (2011)
Stille natt (2011)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Hadde eg berre ei elv så lang skulle føtene fly (2011)
Ragnar Hovland - 60 år i svevet (Bergen, 22.3.12)
Folgerø/Tokvam: Ler dei no, så har eg vunne. Eit møte med Ragnar Hovland (2012)
Frå Ragnar til alle (2013)
Om noko skulle skje (2016)
Litt betyr det no likevel (2019)

Meir Kaldestad på kulturguffebloggen
Helleve, Hovland, Kaldestad: Langs kvar ein veg (1992)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Vegen til Navan (1995)

Helleve, Hovland, Kaldestad: Hadde eg berre ei elv så lang skulle føtene fly (2011)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar