20. mai 2011

Room Service (1938)

Hm. Ein ting er at det rakna heilt med Marx-gjennomgangen tidleg i februar, ein annan ting er at det rakna med kronologien. Og ein tredje ting er at dette er ein av dei aller skralaste Marx-filmane.

Vanlegvis hadde dei originalmanus til filmane sine. Denne gongen kjøpte Zeppo, som hadde ei kort karriere som agent for brørne sine, rettane til å filmatisera Room Service, eit stykke som hadde gjort det rimeleg bra på Broadway. Kor mange endringar som kom til i overgangen frå teater til film veit eg ikkje, men spesielt vellukka er det i alle fall ikkje.

Groucho spelar ein teaterprodusent, som har drege på seg ei altfor stor hotellgjeld. Hotellet vil kasta han ut, men han gjer det han kan for å få bu der ein dag til, sidan han har ein avtale med ein sponsor dagen etter. Det møtet går nesten etter planen, sponsoren gjev frå seg ein sjekk, men skriv aldri under sjølve avtalen, slik at dei ikkje får heva sjekken. Hotelleigaren finn ut kva som skjer rett før stykket har premiere, men forfattaren som har skrive stykket spelar daud, slik at alle vert ekstremt forvirra. Stykket vert ein suksess.

Tynn historie, altså, men det har aldri vore noko problem for Marx-brørne. Det som sviktar her er komedien rundt sjølve historia. Her er ingen verbal briljanse, her er ingen ordspel, her er ingen gode scener med Harpo, her er ingenting. Eg smilte vel eit par gonger, men det var òg alt. To tredelar av filmen går føre seg på eit stort hotellrom, der det er ein enorm trafikk, og der telefonen ringjer heile tida. Det er travelt, og det skjer noko heile tida, men ikkje noko å le av. Som vanleg resirkulerer dei nokre visuelle vitsar, og som vanleg var ikkje desse vitsane altfor gode i utgangspunktet. Det er så dårleg at ein nesten saknar dei musikalske innslaga, slik at ein kan spola litt i filmen. Det er smått utruleg at denne filmen vart laga året etter den heller vellukka A Day at the Races.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Kyle Crichton: The Marx Brothers (1950)
Arthur Marx: Life With Groucho (1954)
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks! (1961)
Joe Adamson: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx. Bros Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A Stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Arthur Marx: My Life With Groucho (1988)
Miriam Marx Allen (red.): Love, Groucho (1992)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007) 
Bill Marx: Son of Harpo Speaks! (2007)
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar