18. april 2019

Jon Gjerde & Carlton C. Qualey: Norwegians in Minnesota (2002)

Minnesota Historical Society er ikkje det historielaget eg kjenner best til, men akkurat dette tiltaket skal dei ha ros for: Dei gjev ut ein serie hefte om dei ulike innvandrargruppene som bur der - så langt ser det ut til å ha kome i alle fall ti. Nokre hefte handlar om etniske grupper som ikkje har vore der så lenge, medan andre handlar om grupper som har vore der sidan staten vart grunnlagt og vel så det.

Dette heftet handlar om nordmennene som slo seg ned i Minnesota, og om etterkomarane deira. Heftet er på rundt åtti sider, men det er stappfullt av informasjon. Her står det om kva område i Minnesota innvandrarane frå Noreg slo seg ned i fyrst, det står om kyrkjer og skular, det står om aviser og bøker. Dei to forfattarane skriv innsiktsfullt om korleis nordmennene gradvis vart amerikanske, og korleis dyrkinga av det norske gjekk i bølgjer.

Ei heilt grei bok, som fungerer som ein god introduksjon - både til den etniske gruppa ho handlar om, men òg til meir kunnskap om den gruppa. Dei mange kjeldene som er brukte kan godt fungera som ei liste over lesetips.

Guffen tilrår.

Meir utvandring på kulturguffebloggen
L.A. Stenholt: Knute Nelson (1896)
Johan Bojer: Vår egen stamme (1924)
Ole E. Rølvaag: Giants in the Earth (1927)
Ole E. Rølvaag: Peder Victorious (1929)
Ole E. Rølvaag: Their Fathers' God (1931)
Hjalmar R. Holand: The Kensington Stone (1932)
Hjalmar R. Holand: My First Eighty Years (1957)
Erik Wahlgren: The Kensington Stone, a Mystery Solved (1958)
Alfred Hauge: Cleng Peerson. Hundevakt (1961)
Hjalmar R. Holand: A Pre-Columbian Crusade to America (1962)
Gudrun Hovde Gvåle: O.E. Rølvaag. Nordmann og amerikanar (1962)
Alfred Hauge: Gå vest - (1963)
Alfred Hauge: Cleng Peerson. Landkjenning (1964)
Alfred Hauge: Cleng Peerson. Ankerfeste (1965)
Theodore C. Blegen: The Kensington Rune Stone (1968)
Einar Haugen: Norsk i Amerika (1975)
Anders Buraas: De reiste ut (1982)
Lars Chr. Sande (red.): De som dro ut (1986)
Sverre Mørkhagen: Farvel Norge (2008)
Garrison Keillor: Life among the Lutherans (2009)
Gotaas og Kvarsvik: Ørkenen Sur (2010)
Sverre Mørkhagen: Drømmen om Amerika (2012)
Sverre Mørkhagen: Det norske Amerika (2014)
Odd S. Lovoll: Across the Deep Blue Sea (2015)
David M. Krueger: Myths of the Rune Stone (2015)
Odd S. Lovoll: Two Homelands (2018)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar