2. april 2019

Gunnar Kagge: Kunsten å sykle USA på tvers (2017)

Gunnar Kagge er journalist i Aftenposten. Han er òg ivrig syklist, og sommaren 2016 fekk han redaktøren med på eit prosjekt han hadde drøymt om lenge: Han sykla gjennom USA, frå Washington D.C. i aust til Seattle i vest. Undervegs snakka han med folk om politikk. Dette var under den amerikanske presidentvalkampen, og han ville finna ut kvifor så uventa mange støtta Trump, og kvifor så uventa mange ikkje likte Hillary Clinton.

Ein kunne brukt uttrykket "mannen i gata" om dei han snakka med, men det ville ikkje vore heilt dekkjande. Vegen hans går utanom alle store byar, der det ikkje er spesielt mange gatene, og der alle butikkar langs gatene gjerne er nedlagde. Han kjem lett i snakk med folk, han syklar langs ei av dei mest brukte sykkelrutene gjennom USA. Han treffer mange syklistar, men han treffer òg mange som hjelper syklistar. Svært ofte roper folk til han at han kan sova hjå dei, og at han kan få dusja og eta der. For han er dette fantastisk, også av di han får snakka litt med folk før han fortel kva han eigentleg vil snakka med dei om.

Det er ein finfin bok. Han skriv godt, og han varierer godt mellom sykling, snakking, og historiske fakta. Han er kunnskapsrik, og ser ut til å vera ein god samtalepartnar.

Guffen tilrår.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar