4. april 2019

Paul Auster: Man in the Dark (2008)

August Brill, hovudpersonen i denne romanen er ein eldre mann. Han bur saman med dottera og dotterdottera, og dei har ein ting felles: Dei har relativt nyleg mist ein dei var svært glad i. Forteljaren har mist kona si, og slit med å få sova.

Den natta denne romanen fortel om ligg han vaken omtrent heile tida. Han får tida til å gå ved å dikta opp historier, og halve boka går med til ein slik historie. Ein mann, Brick, er i eit USA han ikkje kjenner seg att i, det er eit samtidig USA, der det er borgarkrig. Han vert sendt til krigssona, og for å berga livet må Brick ta livet av ein mann som heiter August Brill. Så langt kjem han aldri. I staden for at Brill diktar vidare på historia får han selskap av dotterdotter si, og resten av natta snakkar dei med kvarandre om liva sine.

Det er berre sånn middels vellukka. Romanen handlar (dels) om eit USA som er på veg under, og slik er det òg med boka. Ho veit ikkje heilt kvar ho vil, det vert mange historievendingar som ikkje tek av. Det slo meg under lesinga at romanen minner om noveller som er hekta saman, og at Auster ikkje har gjeve ut noko novellesamling. Det slo meg òg at sjølv om Auster er ein stor forfattar er han ikkje nokon stor humorist. Det som måtte vera av humor i dialogar og slikt verkar anstrengt. Det anar meg òg at poenget med at Brick skal drepa Brill gav Auster større glede enn mange av lesarane hans hadde av det same poenget.

Guffen er lunken.

Meir Auster på kulturguffebloggen
The Invention of Solitude (1982)
Paul Benjamin: Squeeze Play (1984)
The New York Trilogy (1987)
In the Country of Last Things (1987)
Moon Palace (1989)
The Music of Change (1990)
Leviathan (1992)
Mr. Vertigo (1994)
Smoke (film, 1995)
Timbuktu (1999)
True Tales of American Life (redaktør, 2001)
The Book of Illusions (2002)
Oracle Night (2003)
Auster, Karasik og Mazzucchelli: City of Glass (teikneserie, 2004)
Auggie Wren's Christmas Story (2004)
The Brooklyn Follies (2005)
Travels in the Scriptorium (2006)
The Inner Life of Martin Frost (2007)
Invisible (2009)
Sunset Park (2010)
Winter Journal (2012)
Paul Auster og Siri Hustvedt (Bergen 2.2.13)
Auster and Coetzee: Here and Now (2013)
Report from the Interior (2013)
4 3 2 1 (2017)
A Life in Words. Conversations with I.B. Siegumfeldt (2017)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar