26. juli 2014

Thor Gotaas & Roger Kvarsvik: Ørkenen Sur (2010)

I litteraturen om den norske utvandringa til USA la ein lenge all vekta på suksesshistoriene. Det vart nemnt at alle sjølvsagt ikkje fekk det bra, men dei det gjekk dårleg med vart grovt sett skrivne ut av historia. Det endra seg mot slutten av 1990-talet, ikkje minst då Odd Lovoll gav ut The Promise Fulfilled, der han skreiv om fleire norskamerikanarar som av ulike grunnar fall utanfor idealbiletet.

Denne boka bryt totalt med det etablerte mønsteret. Ho fortel historia om norske uteliggjarar i Brooklyn. I rundt femten år budde mange heimlause og fattige i enkle skur der. Ikkje alle var norske, men det var nordmenn som dominerte. Dei overlevde med god hjelp frå sjømannskyrkja og andre. Det var stort samhald mellom dei som budde der, og det var (ikkje uventa) høgt forbruk av alkohol.

Slik sett er denne boka viktig; ho fortel om ei lite kjend side i norsk utvandringshistorie. Diverre er det fortalt på ein drepande kjedeleg måte. Språket er livlaust; boka verkar dårleg strukturert. Med ei strammare redigering hadde dette emnet fått ei langt betre handsaming.

Guffen er lunken.

Meir utvandring på kulturguffebloggen
L.A. Stenholt: Knute Nelson (1896)
Johan Bojer: Vår egen stamme (1924)
Ole E. Rølvaag: Giants in the Earth (1927)
Ole E. Rølvaag: Peder Victorious (1929)
Ole E. Rølvaag: Their Fathers' God (1931)
Hjalmar R. Holand: The Kensington Stone (1932)
Hjalmar R. Holand: My First Eighty Years (1957)
Erik Wahlgren: The Kensington Stone, a Mystery Solved (1958)
Alfred Hauge: Cleng Peerson. Hundevakt (1961)
Hjalmar R. Holand: A Pre-Columbian Crusade to America (1962)
Gudrun Hovde Gvåle: O.E. Rølvaag. Nordmann og amerikanar (1962)
Alfred Hauge: Gå vest - (1963)
Alfred Hauge: Cleng Peerson. Landkjenning (1964)
Alfred Hauge: Cleng Peerson. Ankerfeste (1965)
Theodore C. Blegen: The Kensington Rune Stone (1968)
Einar Haugen: Norsk i Amerika (1975)
Anders Buraas: De reiste ut (1982)
Lars Chr. Sande (red.): De som dro ut (1986)
Gjerde og Qualey: Norwegians in Minnesota (2002)
Sverre Mørkhagen: Farvel Norge (2008)
Garrison Keillor: Life among the Lutherans (2009)
Sverre Mørkhagen: Drømmen om Amerika (2012)
Sverre Mørkhagen: Det norske Amerika (2014)
Odd S. Lovoll: Across the Deep Blue Sea (2015)
David M. Krueger: Myths of the Rune Stone (2015)
Odd S. Lovoll: Two Homelands (2018)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar