11. juni 2011

The Big Store (1941)

Marx-kavalkaden held fram, han syng vel faktisk på siste verset. Denne filmen greier ikkje å snu kvalitetsnedgangen, her er heller lite å le av.

Fleire ting minner om A Day at the Races. Også her er det ei verksemd som er trua av konkurs. Der var det eit sanatorie, her er det eit konservatorie. Der kom Groucho inn og berga det heile (på sett og vis), det gjer han her òg, og i begge filmane vrir han seg unna alle spørsmål om erfaring. Her er han privatdetektiv.

Opplegget er at Tommy Rogers, som eig det meste av eit stort handlesenter, vil selja det og bruka pengane til å redda konservatoriet. Sjefen for handlesenteret prøver å stoppa dette, sidan det då vil koma for ein dag at han har gjort store underslag over lang tid. Han prøver, men greier det ikkje. Det er heller ikkje det viktigaste. Det er altså eit musikkonservatorie som skal reddast, og det fører diverre med seg endå fleire musikkinnslag enn det vanlegvis er. Huff og huff.

I alt dette er det likevel ei glimrande scene. Det er ein enkel ide, som sikkert har vore brukt mange gonger både før og seinare, men likevel. Harpo er sekretæren til Groucho, og tek plass ved skrivemaskina når Margaret Dumont skal fortelja Groucho kva saka handlar om. Med ein gong ho opnar munnen, går Harpo inn i maskinskrivinga med ein slik iver og arbeidsglede at lydane frå skrivemaskina overdøyver alt snakk. Han stoppar når ho er ferdig, Groucho bed om at ho tek det heile ein gong til. Det gjer ho, og Harpo følgjer opp. Igjen og igjen.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Kyle Crichton: The Marx Brothers (1950)
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks (1961)
Joe Adamson: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx. Bros Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A Stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Miriam Marx Allen (red.): Love, Groucho (1992)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007) 
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar