28. oktober 2016

Alex Honnold og David Roberts: Alone on the Wall (2015)

I gamle dagar, då eg var i betre form og hadde færre ungar, gjekk eg i Jotunheimen kvar sommar. Det som drog mest var toppane, og etter kvart vart eg ein halvaktiv medlem på debattsida Fjellforum. Eg plukka opp mange turtips der, las svært mange gode turrapportar, irriterte meg over at også slike nettsider vart invaderte av høgrevridde nettroll, og så vidare. Eg var nett-kjend med mange som var der, og ein av dei som fascinerte mest var Mayhassen. Han var sett på som ekstrem - han ville opp på alle 2000-toppane i Noreg utan å bruka tau nokon stad, og det gjekk fint.

Mayhassen bleiknar likevel mot Alex Honnold. Han er ein av dei beste klatrarane i verda, og det han likar best er å klatra heilt usikra. Utan tau, utan boltar, utan klatrekameratar. Og det gjer han helst dei brattaste stadene som finst. Framsidebiletet på boka er frå Yosemite, der han har legendestatus, og som er den dalen han trivst best i. Men han har klatra også andre stader i verda.

Boka gjev eit greitt bilete av livet hans så langt - han var rundt tretti år då boka kom ut. Då hadde han sett ei rekkje rekordar på ruter i Yosemite (og nokre andre stader). Han strekar heile tida under at han har full kontroll når det er som brattast, at han er så konsentrert om klatringa at han ikkje er redd, men samstundes veit han jo godt at han aldri kan gjera feil. Akkurat det er han rimeleg lei av å få spørsmål om.

Det er ei fin bok, der kjærleiken hans til naturen kjem godt fram. Boka kunne godt hatt betre og fleire bilete, og det kunne vore stilt litt fleire spørsmål ved det ekstreme i den form for klatring, men i det store og heile var dette verdt bryet.

Guffen tilrår.

Meir om fjell på kulturguffebloggen
Alf B. Bryn: Tinder og banditter (1943)
Den norske himalayaekspedisjonen: Tirich Mir til topps (1950)
Tryggve B. Steen: Jo Gjende og hans samtid (1959)
Arvid Møller: Gjendine (1976)
Arvid Møller: Jotunkongen (1981)
Arvid Møller: Fjellfører i Jotunheimen (1982)
Vera Henriksen (red.): Spiterstulen gjennom 150 år (1986)
Joe Simpson: Touching the Void (1988)
Jon Krakauer: Eiger Dreams (1990)
Gangdal og Holm: Everest. Den tunge veien (1995)
Jon Gangdal: Til topps på Mount Everest (1996)
Jon Krakauer: Into thin Air (1997)
Per Roger Lauritzen: Claus Heiberg. Veiviser i krig og fred (1999)
Reinhold Messner: All 14 Eight-Thousanders (1999)
Conrad Anker og David Roberts: The Lost Explorer (1999)
Greg Child: Over the Edge (2002)
Per Roger Lauritzen og Johan Christian Frøstrup: Fjellpionerer (2007)
Eivind Eidslott og Jørn H. Moen: Besseggen (2008)
Graham Bowley: No Way Down (2010)
Jarle Trå: Livet i fjella (2010)
Henrik Svensen: Bergtatt (2011)
Peter Zuckerman og Amanda Padoan: Buried in the Sky (2012)
Arne Larsen: Storen (2014)
Mark Horrell: Seven Steps from Snowdon to Everest (2015)
Sigri Sandberg: Frykt og jubel i Jotunheimen (2015)
Everest (2015)
Anne-Mette Vibe: Therese Bertheau. Tindestigerske og lærerinde (2016)
Jan Aasgaard: Jotunheimen gjennom historien (2016)
Free Solo (2018)
Sveinung Engeland: Høyde over havet (2021)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar