1. oktober 2016

Gunnar Myklebust: Tungtvannssabotøren

Foreldra mine har flytta inn i eit mindre hus (som me flytta ut av), og dei har ein del bøker til overs. Dei fleste går til Fretex, ser det ut til, men dei plar spørja om der er bøker me vil ha før dei køyrer bøkene vekk. Eg plukka med meg denne og nokre til.

Boka handlar om Joachim Rønneberg, som var leiar for sabotørane som gjennomførte den vellukka sabotasjeaksjonen mot Vemork i 1943. Den dekkjer kanskje ein tredel av boka, og det er den delen det er mest fart i. Myklebust fortel om aksjonen på ein sakleg og grei måte, han let handlingane til sabotørane tala for seg, og treng difor ikkje smørja tjukt på. Han fortel svært detaljert om fluktruta etter aksjonen, då dei gjekk på ski frå Rjukan mot Sverige, i ei rute som førte dei langt mot nordaust.

Dei andre delane av boka er ikkje like fengande. Opninga, altså tida før Vemork, tek aldri heilt av. Me forstår at Rønneberg var ein svært røynd fjellmann, trass i at han berre var 21 år då krigen braut ut. Frå mars 1944 og ut krigen låg Rønneberg, saman med to andre, i ei enkel hytte i Tafjordfjella. Dei gjennomførte ein aksjon mot ei bru på Raumabanen, men elles handla denne perioden mest om å halda seg gøymd, og om å greia å skaffa seg nok mat. Her var det svært seigt, med mange repetisjonar.

Guffen er lunken.

Relatert på kulturguffebloggen
Knut Haukelid: Det demrer en dag (1947)
Kampen om tungtvannet (film, 1948)
The Heroes of Telemark (1965)
Per Roger Lauritzen: Claus Heiberg. Veiviser i krig og fred (1999)
Kampen om tungtvannet (fjernsynsserie, 2015)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar