28. oktober 2016

Johan Kugelberg (red.): God Save Sex Pistols (2016)

Historia om Sex Pistols er fortald i fleire bøker og filmar. Denne boka gjer det òg, men det er illustrasjonane som er det viktigaste her. Med ujamne mellomrom kjem det ti-tolv sider med tekst, der historia vert fortald strengt kronologisk. Noko ser ut til å vera henta frå nye intervju, noko ser ut til å vera frå tidlegare samtalar. Sitata er gode, men prioriteringa er rar: Viss det er slik at mengda av og lengda på sitata seier noko om kva som er viktigast, er det oppløysinga av bandet, og det som skjedde det neste året, som er det viktige.

Men den historia er altså kjend. Nokre av illustrasjonane er òg kjende frå før, men her er òg bilete som er heilt nye, i alle fall for meg. Her er mellom anna eit bilete frå ei Swankers-øving i 1974, der Steve Jones er vokalist og Paul Cook er trommeslagar. Det er mange flotte foto, her er nok fanzine-intervju, og her er andre godbitar. Men her er òg mykje mindre godt: Her kjem nokre handskrivne og tettskrivne notat, som eg etter kvart hoppa over. Her kjem mange av dei visuelle godbitane, som vert viste i så mange variantar at det vert overkill. Så det er ei ujamn bok.

Guffen er lunken.

Meir Sex Pistols på kulturguffebloggen
Glen Matlock: I was a Teenage Sex Pistol (1990)
Jon Savage: England's Dreaming (1991)
John Lydon: Rotten (1993)
The Filth and the Fury (film, 2000)
David Nolan: I Swear I Was There. The Gig That Changed The World (2006)
Trygve Mathiesen: Banned in the UK (2010)
Jon Savage: The England's Dreaming Tapes (2010)
Trygve Mathiesen: Sid's Norwegian Romance (2011)
John Lydon: Anger Is an Energy (2014)
Steve Jones og Ben Thompson: Lonely Boy (2016)
Mal-One & The Punk Collective: Worlds End (2020)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar