20. september 2022

Inn frå regnet (Det Norske Teatret, Oslo, 17.9.2022)

Det har regna ein del før dette stykket tek til. All handlinga går føre seg i heimen til familien Svendsen. Elva i nabolaget har gått over breiddene sine. Vatnet har gått inn i stova til Svendsen, og dei vassar i nokre centimeter regn når dei går rundt i stova. 

Det er ikkje berre naturen som går til pises. Det er ikkje akkurat noko harmonisk familieliv som gradvis viser seg fram. Dei to foreldra har ikkje alltid hatt det like godt med kvarandre, og kona Ruth har ein svart boks med brev frå ein elskar ho hadde. Mannen Olav er arbeidarpartimann, og er oppgitt over at den eine av sønene plaskar ute på høgresida. Dei tre sønene har ikkje noko direkte godt forhold - dei er ulike kvarandre, og kranglar stort sett heile tida. Dei kranglar òg med foreldra, slik at det vert ein del krangling i stykket.

Det er berre sånn middels vellukka. Stykket er skrive av Frode Grytten, og eg sat heile tida med ei kjensle av at dette er tema han har skrive om før. Sjølvsagt er her nokre gode replikkar, sjølvsagt er her ting å smila av, men det vart ei framsyning som nok vert fort gløymt.

Guffen er lunken.  

Meir Grytten på guffekulturbloggen
Dans som en sommerfugl, stikk som en bie (1986)
Langdistansesvømmar (1990)
80 
° aust for Birdland (1993)
Meir enn regn (1995)
Bikubesong (1999)
Popsongar (2001)
Dublin (2002)
Hallo? (2008)
Norge og andre dikt (2009)
50/50 (2010)
Det norske huset (saman med Jens Hauge, 2010)
Dronninga er død (2010)

Saganatt (2011)
Bikubesong (Det Norske Teatret, 23.4.2013)
Brenn huset ned (2013)
 

Vente på fuglen (2014)
Her er Harold (film, 2014)
Sånne som oss (2015)
17. mai Bergen (saman med sju fotografar, 2015)
Meter over havet (saman med Sune Eriksen, 2015)
Menn som ingen treng (2016)
Det norske biblioteket (saman med Jo Straube, 2017)
Deilig er jorden (saman med Helge Skodvin, 2018)
Landet bortanfor landet. Område 51 (2019)
Garasjeland (2020)

Meir Det Norske Teatret på kulturguffebloggen
Olav Dalgard: Lars Tvinde (1966)
Arthur Klæbo: Edvard Drabløs (1967)
Ivar Eskeland: Du store alpakka. Soga om Gisle Straume (1987)
Innsirkling (9.2.11)
Bikubesong (Det Norske Teatret, Oslo, 23.4.2013)
Alfred Fidjestøl: Trass alt. Det Norske Teatret 1913-2013 (2013)
Haugtussa (Voss kulturhus, 8.5.2015)
Kan nokon gripe inn (Det Norske Teatret, Oslo, 28.1.17)
Snøkvit (Det Norske Teatret, Oslo, 14.10.17)
Fuglane (Det Norske Teatret, Oslo, 26.2.22)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar