18. april 2011

Frode Grytten: Flytande bjørn (2005)

Nja, kan me kalla dette ein film noir-roman? Handlinga er (sjølvsagt) lagt til Odda, og hovudpersonen, Robert, er journalist i BT. Ein ung gut køyrer i elva, og bygdesnakket konkluderer fort med at han vart drepen, truleg av nokre innvandrarar han hadde krangla med tidlegare på kvelden. Det renn inn med journalistar frå heile landet, og alle kjempar om å få den beste saka. Robert kjenner Odda-samfunnet frå innsida, men BT sender likevel ein annan journalist inn for å dekkja saka.

Grunnen er at Robert slit med litt for mange ting. Han har eit av/på-forhold til svigerinna si, han drikk litt for mykje, og han har lett for å nedprioritera arbeidet. Han heng ikkje med i utviklinga dei fyrste dagane av saka, det er heile tida andre som fører saka vidare. BT tek han av saka, og litt tilfeldig snublar han over det som truleg er forklaringa. Han får ein videokassett i posten, og han vert kjend med ein innvandrargut, og med utgangspunkt i det dei fortel, saman med opplysningar frå nokre andre, skriv han ei sak som verkar heilt truverdig. Men, truleg av di han ikkje har noko truverde sjølv, han sender ikkje saka inn til BT. Han berre slettar ho.

Me får altså inga oppklaring på drapet. Det er heller ikkje naudsynt. Boka kan sikkert lesast som ein kriminalroman, men det er uråd å lesa boka utan å festa seg ved kritikken til korleis media arbeider, og kritikken av korleis storsamfunnet ikkje har gjort noko for å halda aktiviteten i Odda oppe etter at smelteverket vart nedlagt. Ein av personanen i boka seier noko sånt som at det er fint i Odda, men det er ikkje akkurat nokon plass han kan tenkja seg å bu, og det er òg kjensla ein sit att med etter å ha lese romanen.

Guffen tilrår.

Meir Grytten på guffekulturbloggen
Dans som en sommerfugl, stikk som en bie (1986)
Langdistansesvømmar (1990)
80 
° aust for Birdland (1993)
Meir enn regn (1995)
Bikubesong (1999)
Hallo? (2008)
Norge og andre dikt (2009)
50/50 (2010)
Det norske huset (saman med Jens Hauge, 2010)
Dronninga er død (2010)

Saganatt (2011)
Bikubesong (Det Norske Teatret, 23.4.2013)
Brenn huset ned (2013)
 

Vente på fuglen (2014)
Her er Harold (film, 2014)
Sånne som oss (2015)
17. mai Bergen (saman med sju fotografar, 2015)
Meter over havet (saman med Sune Eriksen, 2015)
Menn som ingen treng (2016)
Det norske biblioteket (saman med Jo Straube, 2017)
Deilig er jorden (saman med Helge Skodvin, 2018)
Landet bortanfor landet. Område 51 (2019)
Garasjeland (2020)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar