18. april 2021

Frode Grytten: Bikubegang (2005)

Det store gjennombrotet til Frode Grytten kom med romanen Bikubesong i 1999. Handlinga er lagt til Murboligen, eit stort hus med 24 husvære midt i Odda sentrum. Frå 2005 har det vore arrangert ein årleg litteraturfestival i Odda, og eit fast innslag har vore ei byvandring med Grytten. Vandringa har same namn som dette heftet, som vart lansert til den fyrste vandringa. 

Heftet er eit fint tillegg til romanen. Her er nokre få skjønnlitterære tekstar, men den mest omfattande delen er Grytten sine kommentarar til Bikubesong. Dei 24 husværa får kvart sitt kapittel i romanen, og her får dei òg (på sett og vis) sine eigne korte kapittel. Kvart kapittel opnar med eit kort sitat frå romanen, før det kjem nyskrivne tekstar som alle opnar med eit spørsmål. Spørsmåla kan handla om skriving, om Odda, om historier, om Bikubesong, osb. Her skriv han om hendingar som har inspirert han, som til dømes at han sjølv plumpa ut i vatnet frå eit sjøfly ein gong. Innimellom dette kjem det nokre lengre tekstar, mellom anna ein om The Smiths (som eg trur òg stod i programheftet då Bikubesong var sett opp på Det Norske Teatret). Han skriv ein stad at han ser på Bikubesong som eit dobbeltalbum av The Smiths. 

Han fortel òg om korleis han sleit med å koma i gang med skrivinga. Han brukte fire år på romanen. Planen var at han skulle gå i gang med skrivinga under eit lengre opphald på Obrestad fyr, men der fekk han ikkje til nokon ting. Han prøvde og feila, før han omsider såg at løysinga låg like framfor han. Murboligen. 24 husvære, 24 kapittel. 4 oppgangar, 4 årstider, 4 bolkar i boka.

Guffen tilrår. 

Meir Grytten på guffekulturbloggen
Dans som en sommerfugl, stikk som en bie (1986)
Langdistansesvømmar (1990)
80 
° aust for Birdland (1993)
Meir enn regn (1995)
Bikubesong (1999)
Hallo? (2008)
Norge og andre dikt (2009)
50/50 (2010)
Det norske huset (saman med Jens Hauge, 2010)
Dronninga er død (2010)

Saganatt (2011)
Bikubesong (Det Norske Teatret, 23.4.2013)
Brenn huset ned (2013)
 

Vente på fuglen (2014)
Her er Harold (film, 2014)
Sånne som oss (2015)
17. mai Bergen (saman med sju fotografar, 2015)
Meter over havet (saman med Sune Eriksen, 2015)
Menn som ingen treng (2016)
Det norske biblioteket (saman med Jo Straube, 2017)
Deilig er jorden (saman med Helge Skodvin, 2018)
Landet bortanfor landet. Område 51 (2019)
Garasjeland (2020)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar