21. mars 2021

Frode Grytten: Bikubesong (1999)

 

Då Grytten leverte dette bokmanuset til Samlaget skal han ha sagt at no - no vil han selja litt meir enn før. Det skjedde - dette må vel reknast som gjennombrotsboka hans. Boka fekk Brage-prisen, ho vart nominert til Nordisk Råds litteraturpris, eit utdrag av boka vart framført på Det Norske Teatret i 2003, osb. Han selde nok meir enn før, og vart langt betre kjend enn før. På ein måte er det litt rart - novellesamlinga Meir enn regn, som er heilt på høgd med Bikubesong

Boka er ein roman. Romanen handlar om Murboligen, ei bustadblokk midt i Odda sentrum, og alle dei som bur der. Kvart kapittel handlar om dei som bur i ei av leilegheitane, og sjølv om hovudpersonar i eitt kapittel ofte vert nemnde i andre kapittel, vert dei berre nemnde sånn i forbifarten. 

Det er stort spenn i kapitla, både med tanke på innhald og kvalitet. Mange av kapitla er finfine, nokre er mindre vellukka. Det handlar mykje om kjærleik, det handlar om familieforhold, og det handlar om å høyra til ein stad. At den staden er Odda er berre av di det er heimstaden til Grytten; litt av prosjektet hans med denne boka er å visa at alle stader har sine historier. Det heile vert krydra med mange musikalske sitat. Det er oftare melankolsk enn morosamt, men nokre gonger viser Grytten seg fram som ein fin humorist.

Guffen tilrår. 

Meir Grytten på guffekulturbloggen
Dans som en sommerfugl, stikk som en bie (1986)
Langdistansesvømmar (1990)
80 
° aust for Birdland (1993)
Meir enn regn (1995)
Popsongar (2001)
Hallo? (2008)
Norge og andre dikt (2009)
50/50 (2010)
Det norske huset (saman med Jens Hauge, 2010)
Dronninga er død (2010)

Saganatt (2011)
Bikubesong (Det Norske Teatret, 23.4.2013)
Brenn huset ned (2013)
 

Vente på fuglen (2014)
Her er Harold (film, 2014)
Sånne som oss (2015)
17. mai Bergen (saman med sju fotografar, 2015)
Meter over havet (saman med Sune Eriksen, 2015)
Menn som ingen treng (2016)
Det norske biblioteket (saman med Jo Straube, 2017)
Deilig er jorden (saman med Helge Skodvin, 2018)
Landet bortanfor landet. Område 51 (2019)
Garasjeland (2020)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar