15. mars 2021

J. M. Coetzee: Dusklands (1974)

 

Dette er debut-romanen til Coetzee. Romanen er todelt. Dei to delane hentar handlinga frå ulike tider og ulike kontinent, men der er opplagte likskapar mellom dei.

I den fyrste delen møter me forskaren Eugene Dawn. Han er knytt til det amerikanske forsvaret, og arbeider med å kartleggja ulike sider av Vietnam-krigen, spesielt psykologiske stridsmetodar. Han vert gradvis meir og meir gal, kanskje på grunn av det brutale materialet han arbeider med, kanskje av andre grunnar.

I den andre delen er me i Sør-Afrika, ein gong på 1700-talet. Den hollandsk-ætta Jacobus Coetzee reiser innover i landet, for å finna ei stamme med Hottentottar. Det endar med tragedie, der han sjølv vert sjuk, kanskje galen. Han kjem seg unna, men returnerer og tek livet av dei fleste i stamma.

Likskapen er altså opplagt: Begge historiene fortel om korleis den kvite mannen herjar med dei innfødde. Ein annan likskap vert diverre synleg utover i boka: Det er lite engasjerande, og tidvis er det keisamt og tungt å koma vidare. Den eine boka eg har lese av Coetzee før var svært lesbar, dette var noko heilt anna.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Meir Coetzee på kulturguffebloggen
Disgrace (1999)
Auster og Coetzee: Here and Now (2013)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar