8. januar 2017

Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012)

Det er to ting som er imponerande ved denne boka. Det eine er at Koestenbaum har sett gjennom alle Marx Brothers-filmane, stoppa opp kvar gong Harpo Marx viser seg, og sett dei scenene i sakte film, slik at han kan skriva om korleis Harpo oppfører seg. Det andre er at han fann eit forlag som ville gje boka ut.

For Koestenbaum er som regel så langt ute på viddene at det verkar som om det er akkurat det han prøver på. Han tolkar altfor mykje inn i filmane, og spesielt i Harpo sine roller. Han jamfører med Walter Benjamin, med Dostoyevsky, med Gertrude Stein, og ser ting det er rimeleg opplagt at var langt unna intensjonane då filmane vart laga. Det er sjølvsagt greitt at han tolkar filmane som han vil, men det må vera eit minstemål av meining i det.

Koestenbaum er homo. Not that there's anything wrong with that, men det påverkar ei rekkje av tolkingane hans. Kvar gong me ser ein skodespelar bakfrå, anten det er Harpo eller andre, legg Koestenbaum vekt på at her vert det vist fram ein bakende. Det vert det jo, sjølvsagt vert det det, men det kan ikkje vera slik at alle mannlege bakendar i ein film er meint å vera homoerotiske.

Og Koestenbaum ser noko seksuelt overalt. I Go West er det ein scene der Chico snakkar med ei kvinne. Bak kvinna står Harpo med ein stor magnet, som han bruker til å stela ei brosje ho har på seg. Magneten er forma som ein stor U, der dei to parallelle linene i U-en er bøygde mot kvarandre. Kva får Koestenbaum ut av dette? "Harpo magnetixes jewelry to mock sexual magnetism. Though he can't seduce June, his props draw a response. Antiromantic, he pretends not to want human contact, only to want jewels, money, objects. His comically big magnet, an elliptical orifice, tells Chico: I, too, have a hole. Choose me!" Hadde det vore meir humor i dette kunne det vore meint som ein parodi, men det verkar som om Koestenbaum har skrive heile boka i fullt alvor.

Eg har lese dei aller fleste bøkene om Marx-brørne, og det står to andre relativt nye bøker i bokhylla og ventar på tur. Dei ser heldigvis langt meir interessante ut enn dette mølet her. For her er jo ein tredje imponerande ting ved denne boka - eg greidde å koma meg gjennom ho.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks (1961)

Joe Adamsom: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx Bros. Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007) 
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar