15. november 2016

Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)

Eg kjøper framleis alt som kjem av nye bøker om Marx Brothers. Det har lett for å verta repetisjon, men eg kjøper det likevel. Nokre av bøkene, som denne, er gjevne ut på små forlag, og det ber ofte bøkene, som denne, preg av. Formgjevinga er lite å skryta av - skrifta er altfor lita, og kombinert med altfor mange teikn på kvar line er ikkje sidene spesielt lesarvenlege. Bileta, som jamt over er gode, men hadde fortent å verta viste i større format.

Innhaldet er likevel det viktigaste. Andre bøker om Groucho legg gjerne vekt på oppveksten, på filmane brørne spelte inn, før det handlar meir om fjernsynsprogrammet You Bet Your Life og om korleis han vart utnytta dei siste leveåra sine. Denne boka har ei heilt anna vinkling. Det står minimalt om oppveksten, og det står så godt som ingenting om filmane brørne spelte inn. Det står om fjernsynsprogrammet og dei siste leveåra, men det som gjer denne boka til ein viktig tilvekst til Marx-biblioteket er alt det andre som står her.

Det handlar om solokarriera hans, altså det han gjorde utan at brørne var med. Han skreiv nokre bøker, han spelte i ei rekkje filmar, han var med i fjernsynsprogram, og han hadde nokre one man show mot slutten av livet. Desse delane av karriera har aldri vore så godt dekte før. Det kan godt henda at mykje av dette ikkje fortener djupe analysar - Coniam seier det som det er, og slaktar det som slaktast bør. Han skriv godt, og han er kunnskapsrik nok til at dette fengar omtrent heile vegen.

Guffen tilrår.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks (1961)

Joe Adamsom: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx Bros. Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007) 
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar