15. februar 2019

Merethe Lindstrøm: Nord (2017)

Det er uråd å ikkje få assosiasjonar til The Road, ein roman av Cormac McCarthy under lesinga av denne romanen. I The Road går far og son gjennom eit dommedagsprega amerikansk kontinent, vestover og vestover. I denne romanen går tre unge/ungar nordover gjennom eit dommedagsprega europeisk kontinent.

Det vert referert til krigar. Det vert referert til terror. Det vert snakka om mangel på mat. Alle eignelutar vert passa nøye på. Og dei vil nordover, der det skal vera bra. Det er såleis uråd å ikkje få assosiasjonar til dei mange som flyktar til Europa, og som prøver å få seg eit tryggare liv og ei tryggare framtid her.

Det er prisverdig, og det er eit tema fleire gjerne kunne skriva om. Men det er ikkje nok til at boka vert heilt vellukka. Det tek ikkje heilt av. Boka er velskriven, språket er godt, men det vert aldri så bra som dei beste bøkene til Lindstrøm.

Guffen er lunken.

Meir Lindstrøm på kulturguffebloggen
Sexorcisten og andre fortellinger (1983)
Borte, men savnet (1988)
Kannibal-leken (1990)
Regnbarnas rike (1992)
Ingenting om mørket (1993)
Svømme under vann (1994)
Steinsamlere (1996)
Stedfortrederen (1997)
Jeg kjenner dette huset (1999)
Natthjem (2002)
Barnejegeren (2005)
Gjestene (2007)
Dager i stillhetens historie (2011)
Arkitekt (2013)
Fra vinterarkivene (2015)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar