29. juni 2018

Joe Adamson: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)

Eg har jamleg kjøpt bøker om Marx Brothers sidan slutten av 80-åra, og har det aller meste som er gjeve ut. Denne boka er ei av dei aller beste. Adamson går gjennom karriera deira, og går godt og grundig gjennom stykka og filmane deira. Han er i dag arkivar ved eit filmarkiv, trur eg, og det viser att: Kvar filmomtale opnar med ein gjennomgang av korleis manus endra seg, før han går inn i sjølve filmen. Han ser stort sett vekk frå alt som handlar om å driva historia i filmen vidare, for Adamson er det humoren i filmane som er viktig.

Og det som er så forfriskande er at Adamson skriv morosamt sjølv. Vitsane står ikkje i vegen for analysar og historier, men dei utfyller dei og gjer at boka vert ein fryd å lesa. Han ser òg det som alle andre ser, at mange av filmane deira ikkje er spesielt bra, og då får dei høyra det: I kapitla om dei fire-fem siste filmane er han ikkje nådig. Her dukkar likevel opp enkeltscener som er bra, som i At the Circus, og då vert han nesten nostalgisk - han gler seg over at dei greier å henta fram att det dei gjorde regelmessig berre fem-seks år tidlegare.

Boka er rikt illustrert, her er mange manusutdrag frå dei beste scenene, her er mange gode (og mange mindre gode) anekdotar frå dei ulike filmane, og det vert altså ei av dei heilt sentrale Marx-bøkene.

Guffen tilrår.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Kyle Crichton: The Marx Brothers (1950)
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks (1961)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx. Bros Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A Stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Miriam Marx Allen (red.): Love, Groucho (1992)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007) 
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar