14. februar 2017

The Incredible Jewel Robbery (1959)

Dette var ein episode i fjernsynsserien General Electric Theater, som gjekk på den amerikanske kanalen CBS 1953-62, og som hadde Ronald Reagan som programleiar det meste av tida. Denne episoden er vidgjeten for oss marxistar; det er siste gongen dei tre viktigaste Marx-brørne vert filma saman - Chico døydde to år seinare. Eg har berre sett delar av filmen før, men kom på at eg kunne leita på YouTube. Der låg, ikkje overraskande, heile den halvtimes episoden.

Det er ei enkel historie. Chico og Harpo spelar to bandittar som har laga ein fin plan: Harpo skal rana ein gullsmed. Dei reknar med at eigaren tilkallar politiet, og Chico skal koma etter kort tid, i ein politibil, utkledd som politi, og ta med seg Harpo og alt han har stappa i lommene sine. Det går etter planen, bortsett frå at dei har bomma litt då dei prøvde å måla bilen som ein politibil. Gullsmeden kjem til politistasjonen for å identifisera dei, men dreg ikkje kjensel på nokon av dei fire-fem som er stilte opp - ikkje før Groucho kjem gåande inn.

Groucho er berre med i ti-femten sekund, og har òg den einaste replikken i filmen - eit eller anna med at dei ikkje seier noko meir før dei har snakka med advokatane sine. Deretter smiler dei tre til kvarandre, to av dei gjev foten sin til ein annan (eit gamalt Harpo-triks), anda frå You Bet Your Life kjem ned frå taket, og berre denne sekvensen gjer at filmen er verdt å sjå. Resten av filmen - det er få scener som gjer at ein ler, men det er ei god stemning i filmen, og det er ikkje vanskeleg å sjå at dette er komikarar som kan faget sitt.

Guffen tilrår.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Kyle Crichton: The Marx Brothers (1950)
Arthur Marx: Life With Groucho (1954)
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks! (1961)
Arthur Marx: Son of Groucho (1972)
Joe Adamson: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx. Bros Scrapbook (1973)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Sidney Sheldon: A Stranger in the Mirror (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Arthur Marx: My Life With Groucho (1988)
Miriam Marx Allen (red.): Love, Groucho (1992)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Simon Louvish: Monkey Business (2003)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007)
Bill Marx: Son of Harpo Speaks! (2007) 
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)
Robert E. Weir: The Marx Brothers and America (2022)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar