14. februar 2017

Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)

Dette har eg nemnt før: Eg kjøper alt eg kjem over av Marx Brothers-bøker. Det har sjølvsagt ført til at eg har mange bøker om dei, og det har igjen ført til at det vert litt repetisjonar. I leitinga etter nye vinklingar er det lett å bomma. Denne boka har, gledeleg nok, funne ei god vinkling.

Det Coniam seier han skal gjera, er å forklara vitsar som kan vera prega av tida dei var laga i. Det er for så vidt prisverdig, men det er langt mellom døma som gjer akkurat den vitsen meir morosam. Det som gjer boka så bra er alt det andre han tek med. Han går gjennom karriera deira, film for film, og kvart kapittel har ei lang og uventa god innleiing, der han fortel om korleis filmen vart skapt. Nokre mytar vert tekne livet av, medan han går langt inn i samtidige kjelder for å finna meir og ny informasjon.

I tillegg kjem han med eigne vurderingar av filmar og scener. Her er han litt for oppteken av å vera kontrær. At han likar dei tidlegaste filmane best er greitt, det gjer jo alle, men han verkar oppteken av å gje dei siste (og dårlegare) filmane ei oppreising. Smak og behag og alt det der, og han argumenterer for synet sitt, men han greier likevel ikkje å overtyda meg,

Guffen tilrår.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Kyle Crichton: The Marx Brothers (1950)
Arthur Marx: Life With Groucho (1954)
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks! (1961)
Joe Adamson: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx. Bros Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A Stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Arthur Marx: My Life With Groucho (1988)
Miriam Marx Allen (red.): Love, Groucho (1992)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007) 
Bill Marx: Son of Harpo Speaks! (2007)
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar