11. desember 2010

Horse Feathers (1932)

Etter den vesle nedturen med Monkey Business er Marx-brørne her tilbake i kanonform. Dei har skore vekk mykje visvas, og det vesle som er av daudkjøt (Zeppo som romantikar; Harpo som harpist) er såpass nedtona at det får passera.

Filmen går rett på. Det heile opnar med at Groucho vert tilsett som rektor for Huxley College, og dei fyrste fire-fem minutta er han i storslag. Ikkje berre held han ein glitrande innsetjingstale, men han framfører òg ein av dei klassiske Marx-songane, "Whatever it is, I'm against it". Zeppo spelar son hans, som har studert ved Huxley i tolv år, og for ein gongs skuld er Zeppo sentral i framdrifta i filmen. Han foreslår for Groucho at Huxley må få seg nokre skikkelege football-spelarar, og han tipsar Groucho om at der er to slike i ein bar. Ikkje uventa tek han kontakt med Chico og Harpo, som slettes ikkje er dei football-spelarane Zeppo har snakka om. Og like lite uventa er det at Chico og Harpo hjelper Huxley til å vinna kampen.

På vegen fram mot den avsluttande football-kampen er der ei rekkje glimrande scener. Songen "Everyone says I love you" vert framført fire gonger - Harpo spelar han på harpe, Zeppo syng han, medan Groucho og Chico syng han, samstundes som dei spelar høvesvis gitar og piano. Spesielt versjonen til Chico er bra, han flettar inn nokre tekstliner om Columbus og Pocahontas. (Woody Allen, som er ein stor Marx-fan, kalla i 1996 ein fin film opp etter denne songen.)

Det er altså skore ned til beinet, og filmen varer berre i ein time. Det er akkurat nok, og Horse Feathers er ein av dei tre finaste Marx-filmane.

Guffen tilrår.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Kyle Crichton: The Marx Brothers (1950)
Arthur Marx: Life With Groucho (1954)
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks! (1961)
Joe Adamson: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx. Bros Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A Stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Arthur Marx: My Life With Groucho (1988)
Miriam Marx Allen (red.): Love, Groucho (1992)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007) 
Bill Marx: Son of Harpo Speaks! (2007)
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar