25. november 2010

Robert Dwan: As Long As They're Laughing (2000)

Eg tinga denne boka frå Amazon. I utlandet skuar dei ikkje hunden på håra, dei seier at you shan't judge a book by its cover, men sidan eg ikkje er utanlandsk, gjorde eg akkurat det. Eg likte dårleg det eg såg.

To ting gjorde meg skeptisk - det eine var at det var tydeleg at boka var gitt ut på eit ikkje altfor profesjonelt forlag. Det treng ikkje vera feil, men i tilfellet Groucho er det slik. Det er så stor interesse for bøker om Marx-brørne, at bøker som ikkje kjem ut på store forlag truleg ikkje har mykje å by på. Det andre eg reagerte på var at dei på baksida, med store bokstavar, skreiv "Finally, a funny book about Groucho Marx!". Eg har dei fleste bøker som er skrivne om Groucho og dei andre, og fleire av dei er løgne. Mellom anna den boka Hector Arce skreiv om "You Bet Your Life", fjernsynsshowet som også denne boka handla om.

Historia om "You Bet Your Life" er ein suksesshistorie. Programmet starta på radio i 1947, vart òg sendt på fjernsyn frå 1950, og levde heilt til 1960. Programmet var spesiallaga for Groucho, og hadde element som minna om eit vanleg quiz-show. Dei spørsmåla stod likevel berre i vegen for smalltalken mellom Groucho og deltakarane. Groucho hadde taket på improvisering, og ein av grunnane til at programmet vart teke opp to dagar før det vart sendt, var at dei skulle ha tid til å redigera vekk det som ikkje passa seg på amerikansk fjernsyn i 50-åra. Dwan hevdar at ein av dei mest legendariske Groucho-kommentarane skal ha vorte redigert vekk - ei kvinne som var gjest på programmet fekk spørsmål om kvifor ho hadde så mange born. Ho svara at ho elska mannen sin. Groucho svara at sjølv om han elska sigaren sin, tok han sigaren ut av og til. Ingenting tyder på at dette faktisk vart sagt.

Dawn skriv ikkje spesielt godt. Han var regissør for programmet, og fortel mykje om stort og smått, men det vert berre småpludring, det tek absolutt ikkje av. Han går i ring, og kjem fleire gonger attende til ting han har fortalt om i eit anna kapittel. Det tener heller ikkje til boka sin fordel at forlaget har gjort ein dårleg jobb. Groucho inviterte Dwan med seg på ein ferie tur til Europa, og sidan Groucho hadde med seg dotter si, tok Dwan med seg si dotter. På ei side er ho 17 år, på biletteksten på neste side er ho 16. I alle fall trur eg det, biletteksten stoppar midt i ei setning.

Alt i alt er dette altså ei bok som har minimal interesse, også for oss som på liv og død skal lesa alt som er skrive om Marx-brørne. Viss ein fyrst skal finna ut noko om You Bet Your Life, er altså boka til Arce langt betre.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Kyle Crichton: The Marx Brothers (1950)
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks (1961)
Joe Adamson: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx. Bros Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A Stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Miriam Marx Allen (red.): Love, Groucho (1992)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007) 
Andrew T. Smith: Marx and Re-Marx (2009)
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar