27. november 2010

Andrew T. Smith: Marx & Re-Marx (2009)

Det finst framleis Marx-relaterte emne som kan rettferdiggjera ei bok. Eg kunne gjerne tenkte meg ein betre Chico-biografi. Susan Marx (som var gift med Harpo) skreiv eit utkast til ein sjølvbiografi, men var ikkje nøgd, og la det vekk. Eg koste meg òg såpass med boka om Duck Soup at eg godt kan lesa likande bøker om andre filmar. Men viss det skal koma fleire bøker, må dei ha noko nytt å koma med.

Denne boka kjem med noko nytt, men det er såpass perifert at entusiasmen fort forsvinn. I 1932 hadde Groucho og Chico hovudrollene i radioserien "Flywheel, Shyster and Flywheel". På den tida arkiverte ein ikkje opptak av radioprogram, slik at serien lenge vart rekna som tapt. Mot slutten av 80-åra vart manus til 25 av dei 26 episodane funne, og dei vart gjevne ut i bokform. Her var mange godbitar, og det var spesielt interessant å sjå korleis dei henta inn små episodar og vitsar frå filmar dei alt hadde laga, og korleis episodar og vitsar frå radioserien vart henta fram att til filmar dei lagde seinare. Radioserien er såleis viktig, og det hadde vore gjevt å høyra originalopptaka.

Smith kjem med ein kort biografi av Marx-brørne, før han skriv litt om "Flywheel ...", korleis det vart til, kven som var med, osb. Deretter skriv han minst like mykje om korleis BBC spelte serien inn på nytt rundt 1990. For meg var det middels interessant, for å seia det høfleg. Dei får mykje ros, rett nok, men det var ikkje difor eg kjøpte denne boka. Originalmanusa var laga til episodar på tjue minutt. BBC ville ha episodane ti minutt lengre, så dei skøytte saman nokre episodar, og skreiv nytt materiale. Smith skriv at det var vellukka, og eg vil gjerne tru han, men samstundes er han så gjennomgåande positiv til alt BBC gjorde at det nesten verkar som om han er ute av stand til å vera negativ.

Det tek seg litt opp mot slutten av boka. På merkeleg vis dukka det opp nokre få originalopptak, to utdrag frå episode 24, litt av episode 25, og heile epsiode 26. Han har skrive av dialogen frå desse opptaka, og her er det mykje bra, sjølvsagt. Eg reknar likevel ikkje med at der er større endringar i høve til manuskripta, og dei er altså gitt ut før.

Guffen kan ikkje tilrå dette.

Mykje meir Marx på kulturguffebloggen

Filmar
Cocoanuts
 (1929)
Animal Crackers (1930)
Monkey Business (1931)
Horse Feathers (1932)
Duck Soup (1933)
A Night at the Opera (1935)
A Day at the Races (1937)
Room Service (1938)
At the Circus (1939)
The Big Store (1941)
The Incredible Jewel Robbery (1959)
The Unknown Marx Brothers (1993) 

Bøker
Harpo Marx/Richard Barber: Harpo Speaks (1961)

Joe Adamsom: Groucho, Harpo, Chico and sometimes Zeppo (1973)
Groucho Marx og Richard J. Anobile: The Marx Bros. Scrapbook (1973)
Sidney Sheldon: A stranger in the Mirror (1976)
Groucho Marx og Hector Acre: The Groucho Phile (1976)
Hector Arce: Groucho (1979)
Maxine Marx: Growing Up with Chico (1980)
Wes D. Gehring: The Marx Brothers. A Bio-Bibliography (1987)
Steve Stoliar: Raised Eyebrows (1996) 
Robert Dwan: As Long as they're laughing (2000)
Arthur Marx: Groucho. A Photographic Journey (2001)
Paul Duncan (red.): Marx Bros (2007) 
Martin A. Gardner: The Marx Brothers as Social Critics (2009)
Roy Blount jr.: Hail, Hail, Euphoria! (2010)
Wayne Koestenbaum: The Anatomy of Harpo Marx (2012) 
Devon AlexanderThe Quotable Groucho Marx (2014) 
Lee Siegel: Groucho Marx. The Comedy of Existence (2015)
Matthew Coniam: The Annotated Marx Brothers (2015)
Noah Diamond: Gimme a Thrill (2016)
Matthew Coniam: That's me, Groucho! (2016)
Robert S. Bader: Four of the Three Musketeers (2016)
Kevin Scott Collier: The Marx Brothers. Love Happy Confidential (2017)
Matthew Hahn: The Animated Marx Brothers (2018)
Frank, Heidecker og Pertega: Giraffes on Horseback Salad (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar