21. september 2010

The Rutles / All You Need is Cash (1978)

Parodiar er ein farleg sjanger. Det skal lite til før det vert platt og pinleg, men når det sit, så er det oftast verdt bryet. Dette er den andre Beatles-parodien denne månaden, og til liks med Paperback Writer er dette lystige saker.

Her er det ikkje berre historia som vert lett endra. Filmen er full av Beatles-liknande musikk. Lyden er den same, stemninga er den same, nokre songar opnar òg heilt likt, før det dukkar opp ein litt uventa akkord. Dei fire i Rutles, "the pre-fab four", liknar òg nok på The Beatles til at det fungerer. Kroppssråket er til tider skremmande likt.

Nokre poeng er nesten dei same i dei to parodiane. Begge stader vert "bigger than Jesus"-utsegna forklart med at Lennon eigentleg hadde meint noko anna. I Paperback Writer prøvde han å få fram at dei var høgare enn Jesus; i filmen, der Lennon seier at dei er "bigger than God", er forklaringa hans at journalisten hadde høyrt feil - han sa eigentleg at dei var "bigger than Rod", ein referanse til Rod Stewart.

Filmen har sjølvsagt respekt for Beatles, men kvir seg ikkje for å peika på det reint idiotiske. Lennon og Ono har til dømes ein pressekonferanse i dusjen, fullt påkledde under rennande vatn, for at folk skal få augene opp for alt som er urettvist i verda. Dette er ein flott kommentar til alt det vaset Lennon og Ono dreiv med rundt 1970. At Ono går i naziuniform i filmen verkar heller ikkje heilt malplassert.

Filmen vert fortalt av ein journalist, som reiser verda rundt for å få folk i tale. Her flettar dei like gjerne inn ein parodi på andre dokumentar, der forteljaren går rundt i all slags miljø for å få fram eit eller anna poeng. Journalisten vert spela av Eric Idle, som òg spelar McCartney, og som har skrive manus til filmen. Fleire kjende fjes er med i filmen, Mick Jagger og Paul Simon spelar seg sjølv, medan George Harrison dukkar opp som journalist.

Guffen tilrår.

Meir The Beatles på kulturguffebloggen
A Hard Day's Night (film, 1964)
Magical Mystery Tour (film, 1967)
Yellow Submarine (film, 1968)
Jann Wenner: Lennon Remembers (1970)
Let It Be (film, 1970)
Williams/Marshall: The Man Who Gave The Beatles Away (1975)
Mark Shipper: Paperback Writer (1978)
Ian MacDonald: Revolution in the Head (1994)
The Beatles Anthology (fjernsynsserie, 1995)
The Beatles: Anthology (2000)
Ringo Starr: Postcards from the Boys (2004)
Joshua M. Greene: Here Comes The Sun (biografi om George Harrison, 2006)
Howard Sounes: Fab. An intimate Life of Paul McCartney (2010)
George Harrison. Living in the material World (film, 2011)
Hunter Davies (red.): The John Lennon Letters (2012)
Good Ol' Freda (2013)
Mark Lewisohn: The Beatles. Tune In, del I (2013)
Mark Lewisohn: The Beatles. Tune In, del II (2013)
Tom Doyle: Man on the Run (2014)
Paul Du Noyer: Conversations with McCartney (2015)
Michael Seth Starr: Ringo. With a Little Help (2015)
The Beatles. Eight Days A Week (2016)
Sgt. Pepper's Musical Revolution (2017)
George Harrison: I Me Mine (2017)
Tony Barrell: The Beatles on the Roof
 (2017)
The Beatles: Get Back (bok, 2021)
Paul McCartney: The Lyrics (2021)
The Beatles. Get Back (filmtrilogi, 2021)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar