5. juli 2014

John Lydon: Rotten (1993)

For mange av oss er historia om Sex Pistols og korleis punken vaks fram i London ei kjend historie. Rotten/Lydon sin versjon er ikkje altfor ulik andre versjonar, men ikkje uventa fortel han det heile svært direkte. Han er heilt klar når han omtalar dei fem-seks andre som stod sentralt. Paul Cook og Steve Jones får stort sett plusspoeng, Glen Matlock får stort sett minuspoeng, Malcom McLaren er gjennomgåande ein drittsekk, og Sid Vicious vert introdusert slik - "Sid was an absolute wanker".

Han nyanserer synet på Sid utover i boka, og gjev òg ros til Matlock og McLaren der han meiner dei fortener det. Han er lojal mot familien sin, men elles sparkar han i alle retningar. Dei som kanskje får mest pes er andre punkband, og dei som likte denne musikken. For Rotten handla punk om å frigjera seg, om å ha individuell fridom og ein individuell stil - dei aller, aller fleste av dei som følgde etter gjorde ikkje anna enn å kopiera. Difor meiner han at det var greitt at Sex Pistols vart oppløyst i januar 1978; då hadde dei ikkje meir å by på. Samstundes meiner han òg at dei godt kunne ha drive på lenger.

Han har invitert ei rekkje andre personar til å skriva kapittel, eller til å verta intervjua. Boka opnar med at Rotten seier at sidan det har vore skrive så mykje rart om framveksten av punken, vil han no fortelja den sanne historia. Bruken av fleire forteljarar sparkar beina under heile den tanken, det aular av motsetnader og ulike oppfatningar av kva som har skjedd. Det seier seg eigentleg sjølv; personar som var med då noko skjedde har sjeldan heilt identiske minne om kva som hende. Det vert altså ikkje nødvendigvis den sanne historia om punken, men det vert den historia Rotten hugsar. Og det er ei svært underhaldande historie.

Guffen tilrår.

Meir Sex Pistols på kulturguffebloggen
Glen Matlock: I was a Teenage Sex Pistol (1990)
Jon Savage: England's Dreaming (1991)
The Filth and the Fury (film, 2000)
David Nolan: I Swear I Was There. The Gig That Changed The World (2006)
Jon Savage: The England's Dreaming Tapes (2010)
Trygve Mathiesen: Banned in the UK (2010)
Trygve Mathiesen: Sid's Norwegian Romance (2011)
John Lydon: Anger Is an Energy (2014)
Johan Kugelberg (red.): God Save Sex Pistols (2016)
Steve Jones og Ben Thompson: Lonely Boy (2016)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar