18. oktober 2015

Marius Lien (red.): Supersonic Scientists (2015)

Motorpsycho er eit band som ser oftare framover enn bakover. Dei er det, men akkurat no for tida verkar det ikkje slik. Slottsfjellskonserten i sommar, der dei spelte heile Demon Box, var visst så artig at dei akkurat denne helga repeterer det tre gonger, på heimebane i Trondheim. (Og nei, eg kunne ikkje tenkt meg å vera der. Absolutt ikkje. Ikkje i det heile.) Dei konsertane går av stabelen på Rockheim, der dei fredag opna ei stor Motorpsycho-utstilling. Til den opninga kom det ut ei samleplate - deira fyrste - og denne boka kom òg ut.

Samleplata inneheld femten songar frå femten ulike album. I denne boka har femten personar fått tildelt ein av desse songane, og dei skriv om den songen (og som regel om albumet han er henta frå). Det kjem dei fleste godt frå, men ikkje alle.

Dei beste bidraga er dei som vert personlege. Dei som skriv om korleis dei oppdaga Motorpsycho, korleis nokon introduserte dei for Motorpsycho, og korleis nokre plater er viktigare for dei enn andre. Håkon Gebhardt, som var med i bandet i nesten femten år, skriv ein svært god tekst om den fyrste Motorpsycho-plata som kom etter at han var med. Var han interessert i plata? Eigentleg ikkje. Men var han interessert i plata? Sjølvsagt. Anne Lise Frøkedal og Hedvig Mollestad Thomassen har skrive dei to andre artiklane eg verkeleg merka meg, men der er fleire gode, sjølvsagt.

Men nokre bommar òg. Mange artiklar er livlause. Ein artikkel om "Vortex Surfer" går altfor langt i å prøva å forklara kva som skjer i songen. Det vert for teknisk, det vert for internt, det vert for kjedeleg. Den lengste artikkelen er skriven av Lars Ramslie, og handlar om "The Golden Core" frå Timothy's Monster. At den songen får ein lang artikkel er heilt greitt, det er jo uråd å laga ei liste over dei fem beste Motorpsycho-songane utan at den songen er med, men Ramslie har eit så ambisiøst prosjekt at eg fort dett av. Han prøver å visa at Timothy's Monster eigentleg handlar om religion, trur eg, og les ting inn i tekstane som aldri har slått meg. Det ville òg forbausa meg om bandet har tenkt i tråd med hypotesane til Ramslie, kanskje mest av di det på TM-boksen som kom for nokre år sidan er ein CD med den uutgitte fyrste versjonen av TM, der berre ti av tretten songar er med på den endelege versjonen, og der songane kjem i eit heilt anna rekkjefølgje. Artikkelen gav meg assosiasjonar til ein anekdote om Tarjei Vesaas - han var på eit seminar om sin eigen forfattarskap, og etter ein heftig debatt vart han beden om å seia noko om det han hadde høyrt. Han svara noko slikt som at han sit og lyttar, han - underforstått var det mykje nytt for han òg.

Guffen er lunken.

Meir Motorpsycho på kulturguffebloggen
USF, Bergen, 17.10.2009
Vossajazz, Voss, 26.3.2010

Øyafestivalen, Oslo, 14.8.2010
Byscenen, Trondheim, 18.3.2011

Johan Harstad: Motorpsycho. Blissard (2012)
Bergen Kjøtt, Bergen, 24.3.2012
Den norske Opera, Oslo, 11.11.2012
Røkeriet, Bergen, 13.4.2013

Ekstremsportveko, Voss, 27.6.2013
Røkeriet, Bergen, 27.3.2014
Slottsfjell, Tønsberg, 18.7.2015
Den store Motorpsychodagen, Trondheim 12.12.2015
Røkeriet, Bergen, 9.4.2016
Begynnelser, Trøndelag teater, 7.9.2016
Landmark, Bergen, 26. og 27.9.2016
Moldejazz, 21.7.2018
Lars Ramslie: A Boxful of Demons (2018)
Hulen, Bergen, 11. og 12.4.2019
Motorpsycho. Into the Maelstrom (2019)
Grieghallen, Bergen, 12.6.2021

1 kommentar:

  1. "Hva vi i bandet tenkte og la til grunn da vi lagde albumet, er ikke viktig." http://www.vl.no/kultur/ser-motorpsycho-i-bibelsk-lys-1.423278

    SvarSlett