26. april 2014

Ragnar Hovland: Ei vinterreise (2001)

Denne romanen er todelt, der begge historiene som er fletta inn i kvarandre er i nær slekt. Begge fortel om ein mann som har eit klart mål, men som er utan kontroll på om han når målet.

Den eine historia, den oppdikta, handlar, slik historier ofte gjer hjå Hovland, om ei reise. Predikanten Lindemann kan ikkje gløyma ei jente han kjende i ungdommen, og vil besøka ho no, fleire tiår seinare, truleg for å sjå om der kan verta noko mellom dei. Han får skyss av Tomas i Dalen, som er den rake motsetninga av Lindemann, og den unge jenta Liv vert òg med på reisa. Tomas i Dalen snakkar heile tida, og er brautete og nærgåande; Liv irriterer seg tidvis høglydt over han, medan Lindemann, som er forteljaren i denne delen, seier lite og tenkjer mykje.

Den andre historia, som ikkje er oppdikta, er utdrag frå ei dagbok Hovland skreiv våren og sommaren 1998. Han har fått kreft, og tenkjer (ikkje uventa) på korleis det vil gå i den komande operasjonen. Han skriv om legebesøk, då sjukdomen vert veldig tydeleg, og han skriv om det han og kona gjer for å tenkja på noko anna, mellom anna to reiser utanlands.

Dei to delane passar saman, samstundes som dei òg ikkje gjer det. Det er store skilje i skrivemåten, historia om Lindemann er klassisk Hovland, med mykje å smila av, med gode replikkar og artige hendingar; dagboka er til tider triviell, der teksten fortel om kva musikk han høyrer på, kva dei et og drikk, og kven som har ringt for å høyra kor det går.

Guffen tilrår.

Meir Hovland på kulturguffebloggen
Alltid fleire dagar (1979)
Vegen smal og porten trong (1981)
Sveve over vatna (1982)
Under snøen (1983)
Bussen til Peking (1984)
Professor Moreaus løyndom (1985)
Utanfor sesongen (1988)
Sjølvmord i skilpaddekafeen (1989)
Mercedes (1989)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Langs kvar ein veg (1992)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Vegen til Navan (1995)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Waterloo (1997)
Halve sanninga (1997)
Norske gleder (2002)
Dr. Munks popleksikon (2008)
Kunsten å komme heim (2011)
Stille natt (2011)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Hadde eg berre ei elv så lang skulle føtene fly (2011)
Ragnar Hovland - 60 år i svevet (Bergen, 22.3.12)
Folgerø/Tokvam: Ler dei no, så har eg vunne. Eit møte med Ragnar Hovland (2012)
Frå Ragnar til alle (2013)
Om noko skulle skje (2016)
Litt betyr det no likevel (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar