27. mars 2012

Halvor Folgerø og Finn Tokvam: Ler dei no, så har eg vunne. Eit møte med Ragnar Hovland (2012)

Det var fleire fine tilbod i butikken då 60-årsdagen til Ragnar Hovland vart feira i Bergen i helga. Eg raska med meg ein CD, der så godt som alle tekstane var av Hovland, eit Sveve over vatna-krus, og denne boka.

Det er vel helst ei fin og underfundig bok. Folgerø, Tokvam og Hovland er nokre dagar i Berlin, der dei stort sett på ei kneipe og drikk, medan Hovland svarar på spørsmåla han får frå dei to. Etter ein opningsdel der Hovland fortel om oppvekst og ungdomstid, og korleis det gjekk til at han vart forfattar, går dei gjennom forfattarskapen til Hovland, bok for bok. Nokre bøker har han så godt som ingenting å seia om, andre får meir omfattande omtale.

Det kan nok vera lurt å ta det Hovland seier med ei lita klype salt. Likevel verkar det som om han svarar ope og ærleg på spørsmåla han får. Det er lite å le høgt av i desse intervjua, men det er lett å lesa dei med ein smil om munnen. Det er ein god tone heile vegen, og det skadar jo ikkje at dei to intervjuarane også kan ordleggja seg godt. Innimellom slepp også andre til, dei snakkar med nokre av dei som har samarbeidd med Hovland.

Boka er ikkje utan manglar. Det burde vore skilt langt klarare mellom dei ulike tekstelementa. Det er ofte vanskeleg å sjå kvar eit sitat sluttar og kvar den andre teksten tek til. I boka er det òg mange Hovland-tekstar. Det er vel og bra, men det vert litt misvisande når desse tekstane både i og utanpå boka vert omtalte som upubliserte tekstar. Viss eg hugsar rett, stod teksten om då Hovland og Einar Økland var i Havanna i festskriftet til Økland som kom for nokre år sidan, og det var òg noko kjent med teksten "Siste båt til Vadheim". I slike tilfelle bør det sjølvsagt stå kvar tekstane har vore brukte før, og dei andre Hovland-tekstane burde òg vore daterte, så godt det let seg gjera.

Guffen tilrår.

Meir Hovland på kulturguffebloggen
Alltid fleire dagar (1979)
Vegen smal og porten trong (1981)
Sveve over vatna (1982)
Under snøen (1983)
Bussen til Peking (1984)
Professor Moreaus løyndom (1985)
Utanfor sesongen (1988)
Sjølvmord i skilpaddekafeen (1989)
Mercedes (1989)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Langs kvar ein veg (1992)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Vegen til Navan (1995)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Waterloo (1997)
Halve sanninga (1997)
Ei vinterreise (2001)
Norske gleder (2002)
Dr. Munks popleksikon (2008)
Kunsten å komme heim (2011)
Stille natt (2011)
Helleve, Hovland, Kaldestad: Hadde eg berre ei elv så lang skulle føtene fly (2011)
Ragnar Hovland - 60 år i svevet (Bergen, 22.3.12)
Frå Ragnar til alle (2013)
Om noko skulle skje (2016)
Litt betyr det no likevel (2019)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar