13. januar 2018

George Harrison: I Me Mine (2017)

Denne boka vert gjerne sett på som sjølvbiografien til George Harrison. Boka kom fyrste gong ut i oktober 1980, i eit opplag på berre 2000 kopiar, som alle var signerte av Harrison. Denne utgåva er større, og kjem i eit langt større opplag.

Boka er òg langt større. Ho er tredelt, og den siste (og klart største) delen er songtekstar skrivne av Harrison. Denne delen er lang både av di der er mange tekstar, men òg av di dei fleste kjem både i trykt og handskriven versjon. I tillegg har Harrison skrive korte tekstar om nokre av tekstane. Dette er òg den svakaste delen av boka - svært mange av tekstane hans har lite ved seg.

Delen i midten er den kortaste - her er det samla fotografi frå heile livet til Harrison.

Den fyrste delen er det som kan kallast ein sjølvbiografi. Teksten er på berre 60-70 sider, så det er sjølvsagt mykje som manglar. Harrison skriv til dømes uventa lite om musikken til The Beatles, og skriv òg lite om dei andre medlemmane i gruppa. I staden vert det mykje om religion, og både denne teksten og mange av songtekstane stadfestar at Harrison var sterkt religiøs.

Han fortel altså relativt lite om seg sjølv. Det er relativt greitt, han har aldri framstått som den i The Beatles som har vore mest interessert i år framheva seg sjølv. Men han burde kanskje bydd litt meir på seg sjølv, når han fyrst skal skriva noko om seg sjølv.

Guffen er lunken.

Meir The Beatles på kulturguffebloggen
A Hard Day's Night (film, 1964)
Magical Mystery Tour (film, 1967)
Yellow Submarine (film, 1968)
Jann Wenner: Lennon Remembers (1970)
Let It Be (film, 1970)
Williams/Marshall: The Man Who Gave The Beatles Away (1975)
Mark Shipper: Paperback Writer (1978)
The Rutles/All You need is Cash (film, 1978)
I
an MacDonald: Revolution in the Head (1994)
The Beatles Anthology (fjernsynsserie, 1995)
The Beatles: Anthology (2000)
Ringo Starr: Postcards from the Boys (2004)
Joshua M. Greene: Here Comes The Sun (biografi om George Harrison, 2006)
Howard Sounes: Fab. An intimate Life of Paul McCartney (2010)
George Harrison. Living in the material World (film, 2011)
Hunter Davies (red.): The John Lennon Letters (2012)
Good Ol' Freda (2013)
Mark Lewisohn: The Beatles. Tune In, del I (2013)
Mark Lewisohn: The Beatles. Tune In, del II (2013)
Tom Doyle: Man on the Run (2014)
Paul Du Noyer: Conversations with McCartney (2015)
Michael Seth Starr: Ringo. With a Little Help (2015)
The Beatles. Eight Days A Week (2016)
Sgt. Pepper's Musical Revolution (2017)
Tony Barrell: The Beatles on the Roof
 (2017)
The Beatles: Get Back (bok, 2021)
Paul McCartney: The Lyrics (2021)
The Beatles. Get Back (filmtrilogi, 2021)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar