10. januar 2018

Stein Torleif Bjella: Jordsjukantologien nr. 1 (2017)

Noko av det som gjer platene til Stein Torleif Bjella så bra er tekstane. Men det er ikkje berre tekstane, det er òg måten dei vert framført på. Det merka eg då eg såg Kan nokon gripe inn på Det Norske Teatret i fjor, det merka eg då eg las denne diktsamlinga. Det tek ikkje lang tid før me merkar at me er inne i Bjella-universet, men det tek heller ikkje lang tid før me merkar at det ikkje er det same å lesa tekstane hans.

Dikta i denne boka er rett nok ikkje skrivne for å syngjast. Der songtekstane hans har rim og rytme, er dikta i denne samlinga frie. Forma er altså ulik, men innhaldet er mykje likt. Me møter folk me har møtt før, det er folk på bygda som styrer på med sitt. Av og til dukkar det òg opp uttrykk frå songtekstane.

Guffen er lunken.

Meir Bjella på kulturguffebloggen
Sævelid, Voss (12.7.12)
USF, Bergen (29.1.14)
Vossajazz 2014
Hedleberget, Voss (24.6.15)
Voss kulturhus (21.4.16)
USF, Bergen (4.12.16)
Kan nokon gripe inn (Det Norske Teatret, Oslo, 28.1.17)
Fiskehuset (2021)
USF, Bergen (5.11.21)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar