12. april 2015

John Steinbeck: Of Mice and Men (1937)

California, dei harde trettiåra. To lausarbeidarar, den gode samaritanen George og den lett tilbakeståande kraftkaren Lennie, får seg arbeid på ein gard. George ser ut til å ha lova tanta til Lennie at han skal ta seg av han resten av livet. Dei drøymer om å tena nok pengar til å kjøpa sin eigen gard, slik dei fleste lausarbeidarane truleg gjorde, men Lennie øydelegg alltid for dei. Slik vert det denne gongen òg. Han er så sterk at han ikkje skjønar kva som kan skje når han bruker kreftene sine. Tidlegare har det berre gått ut over dyr; denne gongen er det menneske det går ut over.

Det er ein fantastisk roman. Boka er på rundt åtti sider, og her er knapt nok ein setning for mykje. I samtalane mellom dei to kjem det godt fram kor avhengig Lennie er av George, i samtalar mellom George og andre er det tydeleg at George er lei av å ta seg Lennie, favorittaktiviteten hans, å leggja kabal, tyder på akkurat det same. Men det kjem òg godt fram korleis dei som er lengst nede i samfunnet drøymer om betre dagar, og det er tydeleg korleis det heile tida er nokon som har det verre. George og Lennie har ikkje meir enn det dei står og går i, men dei har det betre enn negeren som òg arbeider på garden. Og han igjen har det betre enn alle dyra.

Guffen tilrår.

Meir Steinbeck på kulturguffebloggen
Cup of Gold (1929)
The Pastures of Heaven (1932)
The Red Pony (1933)
To a God Unknown (1933)
Tortilla Flat (1935)
In Dubious Battle (1936)
The Harvest Gypsies (1936)
The Long Valley (1938)
The Grapes of Wrath (1939)
The Grapes of Wrath (1940, film)
The Moon is Down (1942)
Cannery Row (1945)
The Pearl (1947)
The Wayward Bus (1947)
Burning Bright (1950)
East of Eden (1952)
Sweet Thursday (1954)
East of Eden (1955, film)
The Short Reign of Pippin IV (1957)
The Winter of Our Discontent (1961)
Travels With Charley (1962)
Journal of a Novel (1969)

Of Mice and Men (1992, film)
Geert Mak: USA. En reise (2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar