17. mars 2015

John Steinbeck: The Red Pony (1933)

Dette er ein av dei tidlegaste Steinbeck-romanane. Boka minner eigentleg like mykje om ei novellesamling, der hovudpersonen heile tida er ti år gamle Jody. Han veks opp på ein gard i California, ikkje langt frå Salinas.

Boka har fire kapittel, og det fyrste handlar om hesten frå boktittelen. Jody skal få ansvar for ein raud hest. Han tek seg godt av hesten, men hesten vert likevel sjuk og døyr. Også det tredje kapitlet handlar om ein hest han skal få; dei to andre kapitla handlar om eldre menn som kjem på vitjing.

Eg likte denne boka. Jody er framifrå skildra, me lever oss godt inn i korleis han har det - gleda han kjenner dei to gongene han får vita at han skal få ein hest, sorga han kjenner når ting går gale. Her er òg finfine naturskildringar, sjølv om det er tidleg Steinbeck er det tydeleg at han kan skriva. Alt er likevel ikkje godt, det siste kapitlet er ikkje like bra som dei tre andre, men alt i alt var dette bra.

Guffen tilrår.

Meir Steinbeck på kulturguffebloggen
Cup of Gold (1929)
The Pastures of Heaven (1932)
To a God Unknown (1933)
Tortilla Flat (1935)
In Dubious Battle (1936)
The Harvest Gypsies (1936)
Of Mice and Men (1937)
The Long Valley (1938)
The Grapes of Wrath (1940, film)
The Moon is Down (1942)
Cannery Row (1945)
The Pearl (1947)
The Wayward Bus (1947)
Burning Bright (1950)
Sweet Thursday (1954)
East of Eden (1955, film)
The Short Reign of Pippin IV (1957)
Travels With Charley (1962)
Of Mice and Men (1992, film)
Geert Mak: USA. En reise (2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar