12. mars 2016

John Steinbeck: The Pastures of Heaven (1932)

Denne romanen er ein tidleg slektning av Bikubesong. Boka kunne like gjerne vore ei novellesamling, der novellen har det til felles at dei skjer i det same geografiske området. I Bikubesong er området i hovudsak avgrensa til Murboligen; i Pastures of Heaven er området avgrensa til dalføret boka er kalla opp etter. Men så lenge Steinbeck (og Grytten) kallar boka for ein roman, er det jo det det er.

Pastures of Heaven er busett av ulike folk, sjølvsagt. Ulik fortid, ulike draumar, ulike måtar å løysa desse draumane på. Dei to systrene som ikkje får restauranten til å bera seg før dei inkluderer kroppane sine i salssummen. Den avstandsforelska mannen som i løyndom byggjer eit hus drøymedama vil ha, men som etter at huset er ferdig finn ut at ho er trulova med ein annan. Familiefaren som byggjer eit stort hus med tanke på framtidige generasjonar, før han finn ut at det einaste barnet hans vil flytta til San Francisco. Boka er full av varme og gode historier, i eit landskap Steinbeck skulle skriva mykje meir om i seinare bøker. Før Pastures of Heaven hadde han berre gjeve ut éi bok.

Guffen tilrår.

Meir Steinbeck på kulturguffebloggen
Cup of Gold (1929)
The Red Pony (1933)
To a God Unknown (1933)
Tortilla Flat (1935)
In Dubious Battle (1936)
The Harvest Gypsies (1936)
Of Mice and Men (1937)
The Long Valley (1938)
The Grapes of Wrath (1940, film)
The Moon is Down (1942)
Cannery Row (1945)
The Pearl (1947)
The Wayward Bus (1947)
Burning Bright (1950)
Sweet Thursday (1954)
East of Eden (1955, film)
The Short Reign of Pippin IV (1957)
Travels With Charley (1962)
Of Mice and Men (1992, film)
Geert Mak: USA. En reise (2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar