16. mai 2015

John Steinbeck: The Moon is Down (1942)

Romanen kom ut midt under andre verdskrigen, og sjølv om det ikkje vert sagt noko om kvar handlinga går føre seg, er det rimeleg opplagt at det skjer i Noreg, og at det heile refererer til den tyske invasjonen. Landet ligg langt mot nord, snøen ligg tjukk, mange flyktar over havet til England, og statsleiaren for invasjonsmakta vert omtala som "The Leader".

Romanen minner mykje om eit skodespel. Kvart av kapitla opnar med ei side som presenterer kvar scene, og deretter er det berre replikkar resten av kapitlet. Kvart kapittel går òg føre seg i berre eitt rom, og med eitt unntak er dette rommet i borga. Eller tinghuset.

Okkupantane er overraska over at dei møter motstand, merkeleg nok. Dei prøver å oppføra seg sivilisert, som dei seier, men får ikkje mykje sympati. Dei vert møtt med vald, vald avlar vald, og når dei invaderte får hjelp av flyslepp, svarar okkupantane med endå meir vald.

Romanen engasjerer ikkje så mykje. Eg anar ikkje om han vart smugla inn i Noreg under krigen, eller om han var kjend her i det heile - viss han var det, kan han ha vore med på å halda oppe kampvilja. Eg les éin Steinbeck-roman i månaden dette året, og dette var den suverent svakaste så langt.

Guffen er lunken.

Meir Steinbeck på kulturguffebloggen
Cup of Gold (1929)
The Pastures of Heaven (1932)
The Red Pony (1933)
To a God Unknown (1933)
Tortilla Flat (1935)
In Dubious Battle (1936)
The Harvest Gypsies (1936)
Of Mice and Men (1937)
The Long Valley (1938)
The Grapes of Wrath (1940, film)
Cannery Row (1945)
The Pearl (1947)
The Wayward Bus (1947)
Burning Bright (1950)
Sweet Thursday (1954)
East of Eden (1955, film)
The Short Reign of Pippin IV (1957)
Travels With Charley (1962)
Of Mice and Men (1992, film)
Geert Mak: USA. En reise (2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar