12. august 2014

Frode Grytten: Vente på fuglen (2014)

Twitter er det einaste sosiale mediet eg bruker jamleg. Den viktigaste grunnen er å halda seg oppdatert på store og av og til mindre store hendingar, å få tips om interessante artiklar eller nettsider, og å finna noko å le av. Eg går heller fort lei av dei som bruker Twitter til å skriva litterære tekstar, men Frode Grytten var unntaket. Eg fekk tidleg tips om Twitter-prosjektet hans, og såg etter kvart fram til den daglege kortnovella hans. Han avslutta skrivinga etter 539 meldingar, men dei ligg der framleis, for dei som vil lesa. Dei som heller vil lesa dei i bokform kan kosa seg med eit utval på om lag 200 i denne boka.

I alle novellene er dei omtalte personane anonyme. Så godt som alltid fekk me vita alderen deira, og i boka er novellene sortert etter alderen til dei det handlar om. I alle fall i utvalet er det ei overvekt av unge menneske, men alderen er oftast underordna. Mange av novellene kunne ha handla om personar med ein heilt annan alder enn den aktuelle.

Det er ei finfin bok. Det er eit ambisiøst prosjekt å få så mykje inn i så korte tekstar, men Grytten viser styrke, og greier det på ein imponerande måte. Mange av novellene er morosame, nokre er triste, dei fleste er varme. Han skriv om folk som er forelska, om folk som ikkje er det, folk som ser framover eller tilbake, folk som har det bra og folk som ikkje har det bra, og det er svært få av novellene som bommar heilt. Det er ei bok om livet, rett og slett.

Guffen tilrår.

Meir Grytten på guffekulturbloggen
Dans som en sommerfugl, stikk som en bie (1986)
Langdistansesvømmar (1990)
80 
° aust for Birdland (1993)
Meir enn regn (1995)
Bikubesong (1999)
Hallo? (2008)
Norge og andre dikt (2009)
50/50 (2010)
Det norske huset (saman med Jens Hauge, 2010)
Dronninga er død (2010)

Saganatt (2011)
Bikubesong (Det Norske Teatret, 23.4.2013)
Brenn huset ned (2013)
 

Her er Harold (film, 2014)
Sånne som oss (2015)
17. mai Bergen (saman med sju fotografar, 2015)
Meter over havet (saman med Sune Eriksen, 2015)
Menn som ingen treng (2016)
Det norske biblioteket (saman med Jo Straube, 2017)
Deilig er jorden (saman med Helge Skodvin, 2018)
Landet bortanfor landet. Område 51 (2019)
Garasjeland (2020)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar