1. juli 2015

John Steinbeck: The Pearl (1947)

Denne var flott. Det er ein kort roman, som handlar om den gongen perledukkaren Kino fann den største perla i verda. Han og kona fabulerer om all velstanden dei no skal få - dei har råd til å gifta seg, dei skal få nye klede, og den eitt år gamle guten deira skal få gå på skule. Så viser det seg at perla ikkje fører med seg noko godt - perlekjøparene inne i byen spelar på lag, og seier alle at perla er for stor til å vera verdfull. Kino vil ikkje selja til dei, men han vert forsøkt rana, og på veg til storbyen vert han igjen forsøkt rana. Begge gongene endar det med dødsfall, den siste gongen er det sonen som døyr.

Romanen er kort, som sagt; historia kunne òg passert som novelle. Men Steinbeck er innom mange tema. Dei fattige vert utnytta, i dette tilfellet både av dokterar og perleoppkjøparar. Det nesten banale temaet om at det finst langt viktigare ting enn pengar og velstand vert òg presentert på ein framifrå måte. Og samhaldet blant dei fattige i småbyen til Kino kjem godt fram, det same kan ein seia om respekten Kino har for andre sin eigedom, og om det han arva frå far og bestefar.

Nokre av Steinbeck-bøkene eg har lese i år har nesten verka som hastverksarbeid, der språket ikkje er like levande og godt. Denne boka har eit glitrande språk.

Guffen tilrår.

Meir Steinbeck på kulturguffebloggen
Cup of Gold (1929)
The Pastures of Heaven (1932)
The Red Pony (1933)
To a God Unknown (1933)
Tortilla Flat (1935)
In Dubious Battle (1936)
The Harvest Gypsies (1936)
Of Mice and Men (1937)
The Long Valley (1938)
The Grapes of Wrath (1939)
The Grapes of Wrath (1940, film)
The Moon is Down (1942)
Cannery Row (1945)
The Wayward Bus (1947)
Burning Bright (1950)
East of Eden (1952)
Sweet Thursday (1954)
East of Eden (1955, film)
The Short Reign of Pippin IV (1957)
The Winter of Our Discontent (1961)
Travels With Charley (1962)
Journal of a Novel (1969)

Of Mice and Men (1992, film)
Geert Mak: USA. En reise (2012)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar