4. juli 2015

Night Passage (1957)

Alle filmar med James Stewart er i utgangspunktet verdt å sjå, men av og til vert også slike filmar krevjande å sjå. Opninga av denne filmen tyder på at det skal verta eit slit, men heldigvis tek det seg opp. Filmen opnar på eit jernbaneanlegg i Colorado, der dei tilsette ikkje har fått løn på fleire veker. Stewart spelar ein tidlegare jernbanetilsett, som no livnærer seg som trekkspelar. Han finn fram trekkspelet, og det som følgjer verkar som om det er meint som scener frå ein komedie. Og det finst jo knapt noko verre enn mislukka komikk.

Men det tek seg altså opp. Stewart vert invitert til eit møte med sjefen for anlegget, som bed han hjelpa til med å få lønspengane inn til arbeidarane. Dei to siste vekene har toget med løna vorte rana. Det vert det denne gongen òg, men ranarane finn ikkje pengane. Dei tek i staden kona til sjefen som gissel. Stewart ordnar opp, sjølvsagt, mellom anna ved hjelp av bror sin, som er ein av ranarane.

Guffen er lunken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar